Výzva č. 3: MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání

Text výzvy č. 3

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru – vzor

Příloha č. 2: Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení

Pozvánka na seminář pro žadatele

Výzva č. 2: MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava

Text výzvy č. 2

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru – vzor

Příloha č. 2: Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení

Pozvánka na seminář pro žadatele

Výzva č. 1: MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

Text výzvy č. 1

Příloha č. 1: Formulář projektového záměru – vzor

Příloha č. 2: Podmínky administrativní kontroly

Příloha č. 3: Kritéria věcného hodnocení

Pozvánka na seminář pro žadatele