Zde budou zveřejňovány výzvy CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027.

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva, probíhá příprava programového rámce IROP.