Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

SCLLD21+

vizeFinální schválená Koncepční část SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

Pracovní verze Koncepční části SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

Pracovní verze nepovinných kapitol SCLLD 2021 – 2027 území MAS Sokolovsko:

Při plánovacích workshopech využíváme pracovních skupin:

  • Vzdělávání, komunita, sociální koheze
  • Životní prostředí
  • Konkurenceschopný venkov
  • Kvalita života na venkově

Komunitní řešení

2.Workshop

Podklady ke společné tvorbě analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byly účastníkům dopředu zaslány a na workshopu byla prezentována zásadní data. Jedná se o základní socioekonomické údaje, které byly shrnuty na základě rešerše a výtahu z analytických dokumentů a studií. Nad údaji proběhla živá diskuze a posloužily spolu s praktickou zkušeností účastníků jako podklad pro tvorbu naší analýzy. Podklady zde:

Prezentace Prezenční listina Zápis Podklady ke společné tvorbě analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byly účastníkům dopředu zaslány a na workshopu byla prezentována zásadní data. Jedná se o základní socioekonomické údaje, které byly shrnuty na základě rešerše a výtahu z analytických dokumentů a studií. Nad údaji proběhla živá diskuze a posloužily spolu s praktickou zkušeností účastníků jako podklad pro tvorbu naší analýzy. Podklady zde:  Základní socioekonomické údaje pro oblast ekonomiky Základní socioekonomické údaje pro oblast životního prostředí Základní socioekonomické údaje pro oblast vzdělávání2.Workshop2.Workshop

3.Workshop

Akce pozastavena, workshop odložen!

3-WS-pozvanka

Anketa

Anketa-SokolovskoMAS Sokolovsko v současné době připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027. Tato strategie je důležitým podkladem pro zacílení části dotačních prostředků z Evropské Unie na naše území. Považujeme za důležité zjistit názory obyvatel na priority rozvoje území MAS Sokolovsko (dále jen Sokolovsko). Z dotačních titulů nemůžeme vyřešit vše a zároveň musíme respektovat pravidla dotací, avšak strategie MAS je širším dokumentem a může upozornit i na potřeby, které nelze řešit z dotací.

Konzultace

V rámci přípravy koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 – 2027 probíhaly rovněž individuální konzultace a jednání s relevantními místními aktéry.

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 539  přijatých žádostí