Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

MAP Karlovarsko II

Projekt “MAP Karlovarsko II” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).
Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

Projekt “MAP Karlovarsko II” (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky). Informace o projektu najdete i na našem projektovém Facebooku.

Úvodní informace

Projekt “MAP Karlovarsko II” navazuje na předchozí projekt MAP ORP Karlovy Vary. Projekt bude realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021. Cílem projektu je pokračovat v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků na Karlovarsku a realizovat konkrétní aktivity naplánované v akčních plánech na jednotlivé školní roky. Do projektu jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy na Karlovarsku. Projekt je otevřený a uvítáme účast dalších zájemců o problematiku výchovy a vzdělávání na našich aktivitách.
Vize: “Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí”.

foto-vize1

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí