Výzva č. 7 PRV (přechodné období) k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Úvodní informace

MAS Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje dne 1. února 2023 svou 7. výzvu PRV. Výzva se vyhlašuje na Fiche 2, 5 a 9. Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 27. února – 13. března 2023. Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí telefonické domluvě. Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Dokumenty ke stažení

Poznámka: formuláře Fichí je nutné nejprve stáhnout a uložit v PC a otevřít až z místa uložení, jinak se nezobrazí správně. Ideálně mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader DC.

Žádost o dotaci

Žádost o platbu

Hlášení o změnách

Seminář pro žadatele

Další odkazy