Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

SCLLD

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko (“SCLLD”)

scldd-ilustracePředstavujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014–2020 (“SCLLD”), která byla schválena dne 4. 11. 2016. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-sokolovsko.eu.


V rámci rozšíření SCLLD – Strategie komunitně vedeného místhího rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020 o nová opatření z Operačního programu Životní prostředí byla dne 22. 5. 2018 podaná Žádost o změnu SCLLD. Nově tak bude přes MAS Sokolovsko možné žádat na Sídelní zeleň a Územní systém ekologické stability. První výzvy očekáváme v 2/2019.

Vize SCLLD MAS Sokolovsko

vize-scldd

Představení SCLLD veřejnosti

Dne 8. prosince 2016 proběhlo v Rudolci podrobné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko. Mimo jiné se hovořilo o konkrétních oblastech, na něž bude možno čerpat dotace.
pozvanka_predstaveni-SCLLD-2016-12-08

Soubory ke stažení:

Básničky ze setkání

basen1basen2basen3basen4kresba

Odborné pracovní skupiny

 • Zaměstnanost a vzdělávání, obsahující např. témata zaměstnavatelé (velké podniky), vzdělávání – školství, začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, sport a volný čas, mateřská centra a střediska volného času;
 • Životní prostředí a udržitelnost, obsahující např. témata odpady a ekologické zátěže, ochranu a péči o přírodu a lesy, ochrana ovzduší, půdy a vod, alternativní energetické zdroje a energetické úspory, ekovzdělávání-turistika;
 • Konkurenceschopný venkov, obsahující např. témata podpora drobných podnikatelů, podpora zemědělců, podpora cestovního ruchu, informační centra;
 • Kvalita života na venkově, obsahující např. témata komunální politika, dopravní infrastruktura, obslužnost, historie, památky a kultura, sociální a zdravotní péče, rodina a péče o seniory.

Dokumenty ke stažení:

Pracovní setkání

 • Pracovní setkání na téma ”Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost” konané dne 26. 8. 2015 v Královském Poříčí:
 • Zápis (1.07 MB)
 • Úvodní prezentace (735.58 kB)
 • Michal Kandler: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 2015–2020 (848.5 kB)
 • Na základě činnosti odborných pracovních skupin, které pracovaly na odborných workshopech, byly jako inovativní prvek vytvořeny zájmové skupiny. Navržené činnosti zájmových skupin vycházejí z témat jednotlivých odborných workshopů. Na základě vyhodnocení práce a výstupů z odborných workshopů však byly pro zajištění efektivního fungování zájmové skupiny relevantně modifikovány následovně – viz přehled zájmových skupin (153.4 kB) (archiv) a přihláška k zájmovým skupinám (32 kB), aktuální verze přehledu zájmových skupin (193.06 kB)
 • Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko pro připomínkování
 • Zájemci o vyjádření se, připomínkování či doplnění SCLLD ji naleznou zde (45.95 MB) (k datu 5/2015).
 • Případné připomínky posílejte na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu.
 • Prosíme především o komentáře, příp. doplnění a opravy ke kapitolám a tématům, která jsou vám blízká, ať už profesně či zájmově.
 • Děkujeme za aktivní přístup ke společné tvorbě tohoto dokumentu, zajišťujeme tím společně jeho opravdovost, kvalitu a možnost implementace jeho obsahu do praxe.

Workshopy

Ankety

 • Seznam památek k záchraně na území MAS Sokolovsko - docs.google.com: Zde můžete doplnit seznam památek k záchraně na území MAS Sokolovsko. Tento nápad vznikl během komunitního workshopu MAS v Horním Slavkově v lednu 2013. Pokud máte na území své obce památky, které nejsou v seznamu kulturních památek, ale jejich obnovu považujete za důležitou z hlediska zachování kulturního dědictví, prosím, doplňte je do tohoto seznamu. MAS Sokolovsko ráda podpoří jejich obnovu.
 • Anketa MAS Sokolovsko k období 2014+ - docs.google.com: zde můžete vyplnit kratičkou anketu (3 otázky) o problémech a rolích obcí na území MAS. Za váš zájem vám děkujeme.
 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí