IROP_CZ_RO_B_C RGB

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko (“SCLLD”)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014–2020 (“SCLLD”), která byla schválena dne 4. 11. 2016. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-sokolovsko.eu.


V rámci rozšíření SCLLD – Strategie komunitně vedeného místhího rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020 o nová opatření z Operačního programu Životní prostředí byla dne 22. 5. 2018 podaná Žádost o změnu SCLLD. Nově tak bude přes MAS Sokolovsko možné žádat na Sídelní zeleň a Územní systém ekologické stability. První výzvy očekáváme v 2/2019.

Složení orgánů MAS Sokolovsko v rámci CLLD

Vize SCLLD MAS Sokolovsko

vize-scldd


Představení SCLLD veřejnosti

Dne 8. prosince 2016 proběhlo v Rudolci podrobné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko. Mimo jiné se hovořilo o konkrétních oblastech, na něž bude možno čerpat dotace.


Soubory ke stažení:

Básničky ze setkání


Odborné pracovní skupiny

 • Zaměstnanost a vzdělávání, obsahující např. témata zaměstnavatelé (velké podniky), vzdělávání – školství, začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, sport a volný čas, mateřská centra a střediska volného času;
 • Životní prostředí a udržitelnost, obsahující např. témata odpady a ekologické zátěže, ochranu a péči o přírodu a lesy, ochrana ovzduší, půdy a vod, alternativní energetické zdroje a energetické úspory, ekovzdělávání-turistika;
 • Konkurenceschopný venkov, obsahující např. témata podpora drobných podnikatelů, podpora zemědělců, podpora cestovního ruchu, informační centra;
 • Kvalita života na venkově, obsahující např. témata komunální politika, dopravní infrastruktura, obslužnost, historie, památky a kultura, sociální a zdravotní péče, rodina a péče o seniory.
 • Dokumenty ke stažení:

Pracovní setkání

 • Pracovní setkání na téma ”Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost” konané dne 26. 8. 2015 v Královském Poříčí:
 • Na základě činnosti odborných pracovních skupin, které pracovaly na odborných workshopech, byly jako inovativní prvek vytvořeny zájmové skupiny. Navržené činnosti zájmových skupin vycházejí z témat jednotlivých odborných workshopů. Na základě vyhodnocení práce a výstupů z odborných workshopů však byly pro zajištění efektivního fungování zájmové skupiny relevantně modifikovány následovně – viz přehled zájmových skupin (archiv, PDF) a přihláška k zájmovým skupinám (DOC), aktuální verze přehledu zájmových skupin
 • Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko pro připomínkování
  • Zájemci o vyjádření se, připomínkování či doplnění SCLLD ji naleznou zde (ZIP; k datu 5/2015).
  • Případné připomínky posílejte na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu.
  • Prosíme především o komentáře, příp. doplnění a opravy ke kapitolám a tématům, která jsou vám blízká, ať už profesně či zájmově.
  • Děkujeme za aktivní přístup ke společné tvorbě tohoto dokumentu, zajišťujeme tím společně jeho opravdovost, kvalitu a možnost implementace jeho obsahu do praxe.

Workshopy

Ankety

 • Seznam památek k záchraně na území MAS Sokolovsko: Zde můžete doplnit seznam památek k záchraně na území MAS Sokolovsko. Tento nápad vznikl během komunitního workshopu MAS v Horním Slavkově v lednu 2013. Pokud máte na území své obce památky, které nejsou v seznamu kulturních památek, ale jejich obnovu považujete za důležitou z hlediska zachování kulturního dědictví, prosím, doplňte je do tohoto seznamu. MAS Sokolovsko ráda podpoří jejich obnovu.
 • Anketa MAS Sokolovsko k období 2014+: zde můžete vyplnit kratičkou anketu (3 otázky) o problémech a rolích obcí na území MAS. Za váš zájem vám děkujeme.