IROP_CZ_RO_B_C RGB

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje bude od roku 2019 nově možné předkládat projekty do Operačního programu Životní prostředí.

Aktuality

Základní informace

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Operačního programu Životní prostředí. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto témat:

  • ÚSES (územní systém ekologické stability)
  • Sídelní zeleň

Kontakt

Mgr. Anna Maria Schröcková
E-mail: schrockova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 731 565 046