Přijaté žádosti

Poznámka: do výzvy č. 5 a č. 12 “MAS Sokolovsko – IROP – Studie, strategie a plány v oblasti udržitelného rozvoje” nebyly přijaty žádné žádosti o podporu.

Longlisty

Vybrané žádosti

Seznam náhradních projektů