Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Aktuálně

Datum poslední změny: 16. 11. 2017.

 • Srdečně zveme všechny aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Sokolov na neformální závěrečné setkání dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v Kulturním domě Březová, následovat bude malý bowlingový turnaj. Na místě je zajištěno občerstvení, o kulturní program se postará hudební skupina NaDen. Na akci je nutná registrace nejpozději do 23. 11. 2017 prostřednictvím formuláře – docs.google.com.
 • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (bezpečí, sociálně-patologické jevy a rizikové chování, komunikace)
  Lektoruje:
  Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
  Kdy a kde: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
  Vzdělávací cíl: “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků. “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.Registrovat na akci se můžete zde.
 • Kurz Hodnotový učitel
  Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
  Kdy a kde: 24. 11. 2017, 9,00-16,00 školící místnost Statek Bernard, Královské Poříčí
  Anotace kurzu: Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje, jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů
  Registrovat na akci se můžete zde – docs.google.com.
 • Dne 16. 10. 2017 ve 13:00 hodin na Statku Bernard v Královském Poříčí zasedá Řídící výbor.
 • Pracovní verze dokumentu místního akčního plánu je zveřejněna zde (4.15 MB).
  Připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat e-mailem na: pollakova@mas-sokolovsko.eu.
 • Setkání zřizovatelů MŠ a ZŠ ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 13:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová
  Srdečně zveme zástupce zřizovatelů mateřských a základních škol území ORP Sokolov na setkání v rámci MAP.
  Proč přijít? Důvodů je hned několik:
  1) budete seznámeni s výstupy projektu, do nějž jste zapojeni prostřednictvím svých mateřských a základních škol
  2) nám dáte zpětnou vazbu k otázkám kompetencí zřizovatele a přístupu k oblasti vzdělávání v obcích a městech
  3) budeme sdílet zkušenosti s výběrem vedení škol, hodnocením kvalit, apod.
  4) zjistíte dotační možnosti k rozvoji škol
  5) dozvíte se, jaké povinnosti a úkoly vás ještě v rámci MAP čekají
  6) zažijete prima hodinku, max. dvě s tématem vzdělávání dětí a žáků, kávou a dobrým občerstvením:-)Vaše účast je pro zdárné a efektivní dokončení projektu zásadní, v rámci Místního akčního plánu jsou plánovány mimo jiné také tzv. projekty spolupráce, do nichž se Vaše školy mohou zapojit a o nichž byste měli vědět.Věřím, že si najdete ve svém nabitém programu chvilku pro oblast, která je pro občany a společnost zcela zásadní a pomůžete nám vytvořit takovou strategii pro naše území, která bude kvalitní, prospěšná, reálná a smysluplná.
  Vaši účast (či účast jiného zástupce) na setkání potvrďte prosím nejpozději do pondělí 12.6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu.
 • Setkání ředitelů mateřských a základních škol ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 14:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová
  Projekt se pomalu blíží do svého finále, stále však zbývá doladit některé zásadní otázky, k čemuž potřebujeme právě Vás. Dovoluji si Vás tedy srdečně pozvat na setkání vedení (případně zástupců) mateřských a základních škol území ORP Sokolov, které se bude konat v úterý 20. 6. 2017 od 14:00 hodin v kulturním domě a MFC Březová.Vaše účast je důležitá z několika důvodů:
  1) získáte aktuální informace o výstupech projektu
  2) budeme sbírat ještě tipy na školení, kurzy, které bychom vám v rámci projektu ještě zorganizovali na míru
  3) budete seznámeni s plánovanými projekty spolupráce a budete mít možnost vyjádřit svůj zájem o zapojení se do nich (upozorňuji, že na jiné dotační peníze v rámci měkkých aktivit nedosáhnete a že to, co v MAPu nebude uvedeno, nebude v následujících roce až dvou financováno – máte tedy možnost sdělit nám ještě Vaše požadavky)
  4) nám dáte zpětnou vazbu k aktuálnímu dění ve školství
  5) jste potvrdili na podzim 2015 své zapojení se do projektu a bylo by fajn nám pomoci jej dokončit tak, aby výstupy a strategie byly smysluplné, reálné a potřebné
  6) strávíte fajn chvilku s kolegy, kávou a dobrým občerstvenímVaši účast či účast Vašeho zástupce prosím potvrďte na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu nejpozději do pondělí 12. 6. 2017.
 • Kulatý stůl na téma “Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních”
  Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.
  Termín: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské PoříčíAkci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.
  Přihlásit na akci se můžete zde – docs.google.com.
 • Kurz první pomoci ve Světě záchranářů dne 9. 10. 2017, Karlovy Vary
  Kurz první pomoci přednostně pro pedagogy mateřských škol, příp. základních škol, se koná dne 9. 10. 2017 ve 12,00 hodin a 14,30 hodin – přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.
 • Seminář Dopravní výchova dne 25. 5. 2017
  Místo: ZŠ Loket, budova Radniční, přízemí
  Srdečně zveme všechny pedagogy ke shlédnutí výuky dopravní výchovy interaktivní metodou v praxi, za užití svépomocně vyrobených prvků a pomocí metody starší žák učí mladšího. Ukázkovou výuku i následný seminář povede akreditovaná lektorka PaedDr. Lenka Frajerová. Výuka dětí začne v 8,00 hodin, potrvá cca do 10,30 hodin, bude následovat seminář pro učitele ke sdílení praxe, zkušeností, materiálů, apod. Kapacita semináře je omezena na max. 10 osob. Přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. 605 108 877.
 • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017
  Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8,30 do cca 12,00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu.
  Více informací naleznete v pozvánce (637.56 kB).
 • Emoční sebeobrana pro učitele, dne 13. 6. 2017
  Místo: školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš RadostnýCílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde – emocnisebeobrana.cz/workshopy/).
  Přihlásit se můžete zde – docs.google.com.
 • Zveme Vás na seminář k metodě NTC Learning, který se koná 28. 2. 2017 v Královském Poříčí. Bližší informace viz pozvánka (606.92 kB) .
 • Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
 • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
 • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
 • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žákyKapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • registrace na termín na 7. 3. 2017 – docs.google.com
 • registrace na termín 8. 3. 2017 – docs.google.com
 • registrace na termín 9. 3. 2017 – docs.google.com
  Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.
 • Panelová diskuze na téma “Společné vzdělávání” ve dnech 8. 11. 2016 a 22. 11. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)
  MAS_inkluze
 • Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)
 • Plánovaná setkání pracovních skupin:
 • PS Inkluze a Kariérové poradenství: 13. 10. 2016 ve 13:30 hod. na Statku Bernard v zasedací místnosti
 • PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy, Volný čas, Rozvoj kulturního povědomí: 17. 10. 2016 ve 12:30 hod. v DDM Sokolov
 • PS Čtenářská a matematická gramotnost, klíčové kompetence: 17. 10. 2016 ve 14:30 hod. v DDM Sokolov
 • PS Předškolní vzdělávání: 20. 10. 2016 ve 13:00 hod. v MŠ Kosmonautů, Sokolov
 • Jednání Řídícího výboru MAP ORP Sokolov se bude konat dne 27. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově.
 • První veřejný workshop pro území ORP Sokolov proběhne ve středu 7. 9. 2016 od 14:00 hodin v MFC Březová. Zveme tímto srdečně všechny zájemce o vzdělávání dětí a žáků nejen z řad vzdělavatelů (pedagogů, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků a volnočasových aktivit, trenérů, ale také rodičů, neziskových organizací a další), aby přišli a přispěli svými názory a nápady v různých oblastech vzdělávání dětí. Občerstvení pro všechny bude zajištěno. Pozvánka – viz plakát (1.39 MB) (JPG).
  MAS_WORKSHOP_brezova_OPR_2

 

MAP SOKRA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
2
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí