Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Představení projektu

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy na území jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.
MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.
Smyslem je usnadnění přenosu informací, sdílení dobré praxe, vzájemné učení se, pochopení a lepší uchopení požadavků na školy kladené z celostátní úrovně, apod. Také hledání cest pro budoucí realizaci podnětů vzniklých při akčním plánování (ať již týkajících se investic, ale také měkkých neinvestičních aktivit škol a spolupráce).

Naše projekty

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí