Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

MAP v Karlových Varech

Vlastní aktivity projektu MAP ORP Karlovy Vary začnou od dubna 2016. Na realizaci projektu spolupracujeme s ostatními místními akčními skupinami a mikroregiony na území ORP K. Vary a s Magistrátem města Karlovy Vary.
Při tvorbě místního akčního plánu nám budou pomáhat odborníci zapojení v pracovních skupinách:

  1. předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
  2. čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
  3. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
  4. rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství na základních školách,
  5. volnočasové aktivity a rozvoj dalších kompetencí.

Pokud byste měli zájem aktivně se podílet na tvorbě místního akčního plánu, můžete se hlásit hlavní manažerce projektu: Ing. Markéta Hendrichová (tel. 604 170 443, hendrichova@mas-sokolovsko.eu).

Naše projekty

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí