Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Valná hromada partnerů

Valná hromada partnerů je nejvyšší orgán organizační složky Místní akční skupiny (dále jen MAS). Valná hromada partnerů se svolává min. 1x ročně. Tento orgán je tvořen všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do její kompetence spadá zejména:

  • zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
  • zřízení povinných orgánů: rozhodovací orgán (tj. programový výbor), kontrolní orgán (tj. monitorovací výbor), výběrový orgán (tj. výběrová komise),
  • volba členů orgánů MAS – počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
  • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů.

Zápisy ze zasedání Valné hromady partnerů

2024

13. 6. 2024 - zápis, prezenční listinyplné moci, prezentace 

2023

13. 12. 2023 - zápis, prezentace, pozvánka 

15. 6. 2023 - zápis, prezentace, pozvánka

10. 1. 2023 - zápis, prezentace, prezentace BCO, pozvánka

2022

16. 6. 2022 - zápis, prezentace, prezentace HSOÚ, prezentace ISPZ, pozvánka

17. 1. 2022 - per rollam

2021

17. 6. 2021 - zápis, prezentace, pozvánka 

30. 1. 2021 - per rollam 

26. 1. 2021 - videokonference, prezentace, pozvánka

2020

18. 6. 2020 - zápis, pozvánka 

21. 1. 2020 - zápis, pozvánka

2019

18. 6. 2019 - zápis 

17. 1. 2019 - zápis

2018 

21. 6. 2018 - zápis

11. 1. 2018 - zápis

2017

15. 6. 2017 - zápis

2016

16. 6. 2016 - zápis

2015

21. 10. 2015 - zápis, prezentace SCLLD 2014-2020

20. 1. 2015 - zápis
 

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí