Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Komunitní setkávání relevantních aktérů


  • Setkání zřizovatelů MŠ a ZŠ ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 13:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová
    Srdečně zveme zástupce zřizovatelů mateřských a základních škol území ORP Sokolov na setkání v rámci MAP.Proč přijít? Důvodů je hned několik:

1) budete seznámeni s výstupy projektu, do nějž jste zapojeni prostřednictvím svých mateřských a základních škol

2) nám dáte zpětnou vazbu k otázkám kompetencí zřizovatele a přístupu k oblasti vzdělávání v obcích a městech
3) budeme sdílet zkušenosti s výběrem vedení škol, hodnocením kvalit, apod.
4) zjistíte dotační možnosti k rozvoji škol
5) dozvíte se, jaké povinnosti a úkoly vás ještě v rámci MAP čekají
6) zažijete prima hodinku, max. dvě s tématem vzdělávání dětí a žáků, kávou a dobrým občerstvením:-)Vaše účast je pro zdárné a efektivní dokončení projektu zásadní, v rámci Místního akčního plánu jsou plánovány mimo jiné také tzv. projekty spolupráce, do nichž se Vaše školy mohou zapojit a o nichž byste měli vědět.Věřím, že si najdete ve svém nabitém programu chvilku pro oblast, která je pro občany a společnost zcela zásadní a pomůžete nám vytvořit takovou strategii pro naše území, která bude kvalitní, prospěšná, reálná a smysluplná.
Vaši účast (či účast jiného zástupce) na setkání potvrďte prosím nejpozději do pondělí 12.6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu.


  • Setkání ředitelů mateřských a základních škol ORP Sokolov dne 20. 6. 2017 ve 14:00 hodin v Kulturním domě a MFC Březová

Projekt se pomalu blíží do svého finále, stále však zbývá doladit některé zásadní otázky, k čemuž potřebujeme právě Vás. Dovoluji si Vás tedy srdečně pozvat na setkání vedení (případně zástupců) mateřských a základních škol území ORP Sokolov, které se bude konat v úterý 20. 6. 2017 od 14:00 hodin v kulturním domě a MFC Březová.Vaše účast je důležitá z několika důvodů:

1) získáte aktuální informace o výstupech projektu

2) budeme sbírat ještě tipy na školení, kurzy, které bychom vám v rámci projektu ještě zorganizovali na míru
3) budete seznámeni s plánovanými projekty spolupráce a budete mít možnost vyjádřit svůj zájem o zapojení se do nich (upozorňuji, že na jiné dotační peníze v rámci měkkých aktivit nedosáhnete a že to, co v MAPu nebude uvedeno, nebude v následujících roce až dvou financováno – máte tedy možnost sdělit nám ještě Vaše požadavky)
4) nám dáte zpětnou vazbu k aktuálnímu dění ve školství
5) jste potvrdili na podzim 2015 své zapojení se do projektu a bylo by fajn nám pomoci jej dokončit tak, aby výstupy a strategie byly smysluplné, reálné a potřebné
6) strávíte fajn chvilku s kolegy, kávou a dobrým občerstvením
Vaši účast či účast Vašeho zástupce prosím potvrďte na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu nejpozději do pondělí 12. 6. 2017.

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí