Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Budování znalostních kapacit

Akce Hodnotový učitel (24. 11. 2017)

Akce Hodnotový učitel (24. 11. 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,51 MB

Akce Práce s problematickým třídním klektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (20. 11.2017)

Akce Práce s problematickým třídním klektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (20. 11.2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,9 MB

Akce Rozvoj nadaného žáka (23. 11. 2017)

Akce Rozvoj nadaného žáka (23. 11. 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,14 MB

Seminář Dopravní výchova, 25. 5. 2017

MAP-ORP-Sok-Zprava-Dopravni-vychova-2017-05-25.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 364,59 kB

Zpráva – Stáž v Lesní školce, 15. 6. 20217

Zpráva – Stáž v Lesní školce, 15. 6. 20217.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,9 MB

Zpráva – Kurz Emoční sebeobrana ze dne 13. 6. 2017

Zpráva – Kurz Emoční sebeobrana ze dne 13. 6. 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB

Zpráva – Stáž ve třídě pro děti s autismem a kombinovaným postižením na ZŠ Nové Sedlo

Zpráva – Stáž ve třídě pro děti s autismem a kombinovaným postižením na ZŠ Nové Sedlo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,06 MB

Zpráva – kurz Strategické řízení a plánování

Zpráva – kurz Strategické řízení a plánování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,03 MB

Zpráva – kurz Leadership, RLZ, komunikace

Zpráva – kurz Leadership, RLZ, komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,63 MB

Zpráva – kurz Kariérové poradenství

Zpráva – kurz Kariérové poradenství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,06 MB

Zápis z NTC Learning ze dne 28. 2. 2017

Zápis z NTC Learning ze dne 28. 2. 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,87 MB

Vzdělávací akce Ochutnávka kritického myšlení (28. – 30. 11. 2016)

Vzdělávací akce Ochutnávka kritického myšlení (28. – 30. 11. 2016).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,06 MB

hodnotící zpráva č. 1

hodnotící zpráva č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB

hodnotící zpráva č. 2

hodnotící zpráva č. 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,56 MB

Panelová diskuze na téma Společné vzdělávání (8. 11. 2016, Královské Poříčí)

Panelová diskuze na téma Společné vzdělávání (8. 11. 2016, Královské Poříčí).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,58 kB

hodnotící zpráva

hodnotící zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB

Pozvánky

 • KURZ PRÁCE S PROBLEMATICKÝM TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, KDE SE VYSKYTUJE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (BEZPEČÍ, SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, KOMUNIKACE)

Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
Kdy a kde: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
Vzdělávací cíl: “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků. “Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Práce v nestandartním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.Registrovat na akci se můžete zde – https://docs.google.com.


 • KURZ HODNOTOVÝ UČITEL

Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
Kdy a kde: 24. 11. 2017, 9,00-16,00 školící místnost Statek Bernard, Královské Poříčí
Anotace kurzu: Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje, jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů
Registrovat na akci se můžete zde – https://docs.google.com.


 • KULATÝ STŮL NA TÉMA PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCHZ důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.

 • SEMINÁŘ DOPRAVNÍ VÝCHOVA DNE 25. 5. 2017
  Místo: ZŠ Loket, budova Radniční, přízemíSrdečně zveme všechny pedagogy ke shlédnutí výuky dopravní výchovy interaktivní metodou v praxi, za užití svépomocně vyrobených prvků a pomocí metody starší žák učí mladšího. Ukázkovou výuku i následný seminář povede akreditovaná lektorka PaedDr. Lenka Frajerová. Výuka dětí začne v 8,00 hodin, potrvá cca do 10,30 hodin, bude následovat seminář pro učitele ke sdílení praxe, zkušeností, materiálů, apod. Kapacita semináře je omezena na max. 10 osob. Přihlásit se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. 605 108 877.

 • STÁŽ V LESNÍ ŠKOLCE SVATOŠKY DNE 15. 6. 2017

Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8,30 do cca 12,00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce (637.56 kB).


 • EMOČNÍ SEBEOBRANA PRO UČITELE, DNE 13. 6. 2017

Místo: školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný
Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde – http://emocnisebeobrana.cz/workshopy/).
Přihlásit se můžete zde – https://docs.google.com.


 • SEMINÁŘ NTC LEARNING SE KONÁ DNE 28. 2. 2017
  Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů – synapsí – vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku.Bližší informace viz pozvánka (606.92 kB).

 • OCHUTNÁVKOVÉ KURZY POD VEDENÍM RNDR. ROBERTA GAMBY

Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.

 • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
 • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
 • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žákyKapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.
  Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • registrace na termín na 7. 3. 2017 – https://docs.google.com
 • registrace na termín 8. 3. 2017 – https://docs.google.com
 • registrace na termín 9. 3. 2017 – https://docs.google.com
  Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

 • PANELOVÁ DISKUZE NA TÉMA ‘SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ’

Diskuze se uskuteční ve dnech 8. 11. od 9:00 hod. a 22. 11. 2016 od 14:00 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí. V obou termínech bude akce probíhat ve stejném duchu a se stejnými hosty. Bližší informace viz pozvánka (203.88 kB).


 • OCHUTNÁVKA KRITICKÉHO MYŠLENÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” se budou konat ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016.Jedná se o jednodenní seminář (rozděleno na cílové skupiny: pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí), na kterém se seznámíte s příklady metod kritického myšlení vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v mateřských a základních školách. Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v Praze.
Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.
Kurzy se budou konat na Statku Bernard v Královském Poříčí v termínech 28., 29., 30. 11. a 1. 12. 2016 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod. Na místě je pro účastníky zajištěno občerstvení.Termín si prosím zvolte dle svého zaměření (pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí, případně rodiče dle svého uvážení):

 • 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 bude zaměřeno na menší děti – předškolní a 1.-3. třídy)
 • 29. 11. 2016 a 1. 12. 2016 zaměřeno na starší děti (4. třída a 2. stupeň)

Přihlásit na kurz se můžete nejpozději do 21. 11. 2016 a jedině přes přihlašovací formulář – https://docs.google.com/forms.


 • DÁLE PŘIPRAVUJEME VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
 • Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů (RNDr. Robert Gamba).
 • Podpora kariérového poradenství (RNDr. Robert Gamba).
 • Sdílení zkušeností – Bubnování a jeho využití při výuce dětí na 1. stupni (Hana Lipovská).
 • Sdílení zkušeností – Hudební činnost v logopedické prevenci (Hana Lipovská).Pro bližší informace sledujte tento web.
 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí