Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Aktivity pro děti a žáky

 • Dramatizace jako nástroj pro rozvoj (pre)čtenářské gramotnosti    
 • Beseda se spisovateli    
 • Metoda ABAKU ve výuce MŠ    
 • Metoda ABAKU ve výuce ZŠ    
 • Workshopy na rozvoj finanční gramotnosti    
 • Designové dílny    
 • Beseda s řemeslníkem    
 • Chemické WS vrstevnickým vzděláváním    
 • Polytechnický kemp    
 • Polytechnický kroužek    
 • Řemeslný workshop ve firmě    
 • Projektové dny EVVO    
 • Projektové dny RI    
 • Invenio    
 • Práce s třídním kolektivem jako nástroj pro pozitivní klima a wellbeing    
 • Prevence nežádoucích jevů    
 • Kritické myšlení, kyberprostor, UI    
 • Bezpečí ve škole    
 • Wellbeing pro žáky ZUŠ    
 • Smysluplné mimoškolní aktivity
 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí