Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Představení projektu

Místní akční plán ORP Sokolov a ORP Kraslice (dále jen MAP SOKRA) je pokračovatelem předchozích dvou MAPů pro tato ORP. Jeho cílem je nadále posilovat spolupráci a vzniklé Partnerství v oblasti vzdělávání dětí a žáků, a to napříč všemi relevantními cílovými skupinami. Těmi jsou děti a žáci a jejich rodiče, veřejnost, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Veškeré činnosti v projektu směřují k zajištění kvality ve vzdělávání ve školách vzájemným informováním, vzděláváním a plánováním. Zásadní skutečností je, že během realizace projektu budou implementovány aktivity, které si aktéři ve vzdělávání na území Sokolovska a Kraslicka naplánovali v akčním plánu jako žádoucí, potřebné a zajímavé právě pro posílení kvality ve vzdělávání a bude tím naplněn princip komunitního plánování.

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí