Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Budování znalostních kapacit

Zpráva – Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (20. 11. 2017)

Zpráva – Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (20. 11. 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,9 MB

Zpráva – Hodnotový učitel (23. 11. 2017)

Zpráva – Hodnotový učitel (23. 11. 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,25 MB

Interaktivní výuka dopravní výchovy (9. 11.2017)

Interaktivní výuka dopravní výchovy (9. 11.2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,36 MB

Kurz Emoční sebeobrana (13. 6. 2017)

Kurz Emoční sebeobrana (13. 6. 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,43 MB

Kurz první pomoci (15. 5. 2017)

Kurz první pomoci (15. 5. 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,07 MB

Zpráva – kurz Strategické řízení a plánování

Zpráva – kurz Strategické řízení a plánování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,04 MB

Zpráva – kurz Leadership, RLZ, komunikace

Zpráva – kurz Leadership, RLZ, komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,63 MB

Zpráva – kurz Kariérové poradenství

Zpráva – kurz Kariérové poradenství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB

Zpráva z akce AAK ze dne 15. 2. 2017

Zpráva z akce AAK ze dne 15. 2. 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB

Vzdělávací akce Ochutnávka kritického myšlení (30. 11. 2016)

Vzdělávací akce Ochutnávka kritického myšlení (30. 11. 2016).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB

hodnotící zpráva

hodnotící zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,34 MB

Panelová diskuze na téma Společné vzdělávání (8. 11. 2016, Královské Poříčí)

Panelová diskuze na téma Společné vzdělávání (8. 11. 2016, Královské Poříčí).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,58 kB

hodnotící zpráva

MAP-Kra-RV-2017-10-12-kompl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,34 MB

Pozvánky

 • KURZ PRÁCE S PROBLEMATICKÝM TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM, KDE SE VYSKYTUJE RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
Kdy: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
Vzdělávací cíl:“Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků.“Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba.Práce v nestandardním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.
Registrovat na akci se můžete zde – https://docs.google.com


 • KURZ HODNOTOVÝ UČITEL

Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
Kdy a kde: 23. 11. 2017, 9,00-16,00 ZŠ a MŠ Oloví
Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů
Registrovat na akci se můžete zde – https://docs.google.com


 • KULATÝ STŮL NA TÉMA PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.
Termín a místo: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské Poříčí
Akci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.
Přihlásit na akci se můžete zde – https://docs.google.com.


 • KURZ PRVNÍ POMOCI VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ

Termín a místo: 15. 5. v 15:30 a 9. 10. ve 12:00 a 14:30, Karlovy Vary
Kurz první pomoci na přání kraslických pedagogů se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15:30 hodin ve Světě záchranářů v Karlových Varech – kapacita je již plně obsazena – a dne 9. 10. 2017 ve 12:00 hodin a 14:30 hodin – na tyto termíny je možno se hlásit na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.


 • EMOČNÍ SEBEOBRANA PRO UČITELE

Termín: dne 22. 5. 2017, školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný, Emoční sebeobrana
Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde – https://emocnisebeobrana.cz/workshopy/).
Přihlásit se můžete zde – https://docs.google.com.


 • STÁŽ V LESNÍ ŠKOLCE SVATOŠKY DNE 15. 6. 2017

Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8:30 do cca 12:00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu.
Více informací naleznete v pozvánce (637.56 kB).


 • OCHUTNÁVKOVÉ KURZY POD VEDENÍM RNDR. ROBERTA GAMBY

Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.

 • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
 • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
 • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žákyKapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • registrace na termín na 7. 3. 2017 – https://docs.google.com
 • registrace na termín 8. 3. 2017 – https://docs.google.com
 • registrace na termín 9. 3. 2017 – https://docs.google.com
  Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

 • SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ – ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE

Srdečně zveme na první sdílení zkušeností v rámci MAP ORP Kraslice, a to na téma Alternativní a augmentativní komunikace. Paní učitelky Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová o tomto tématu řekly: “V dnešní době je stále obtížnější se domluvit. Čím dál častěji narážíme na narušenou komunikační schopnost, a to především u dětí předškolního a mladšího školního věku. Chceme s Vámi nahlédnout do tohoto problému a předat Vám naše zkušenosti.”
Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2017 od 15:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích. Plánovaná doba trvání je cca 2 hodiny, posedět a sdílet však můžeme déle…Budování znalostních kapacit svépomocí díky tzv. pedagogických lídrů v území je jednou z podporovaných aktivit projektu. Přijďte tedy nejen dozvědět se něco nového, ale také sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky v této oblasti…Zároveň prosím ředitele/ředitelky, učitele/učitelky a další, aby tuto pozvánku distribuovali dále mezi členy svých sboroven, příp. další zájemce.Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se můžete nejpozději do 8. 2. 2017 prostřednictvím registračního formuláře – https://docs.google.com.
Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.


 • PANELOVÁ DISKUZE NA TÉMA ‘SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ’

Diskuze se uskuteční ve dnech 8. 11. od 9:00 hod. a 22. 11. 2016 od 14:00 hod. na Statku Bernard v Královském Poříčí. V obou termínech bude akce probíhat ve stejném duchu a se stejnými hosty. Bližší informace viz pozvánka (203.88 kB).


 • OCHUTNÁVKA KRITICKÉHO MYŠLENÍ S DŮRAZEM NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” se budou konat ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016.Jedná se o jednodenní seminář (rozděleno na cílové skupiny: pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí), na kterém se seznámíte s příklady metod kritického myšlení vhodnými pro užití ve vzdělávacím procesu dětí a žáků v mateřských a základních školách. Seminář povede zkušená lektorka Mgr. Kamila Bergmannová, která vede také kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v Praze.
Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení.
Kurzy se budou konat na Statku Bernard v Královském Poříčí v termínech 28., 29., 30. 11. a 1. 12. 2016 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod. Na místě je pro účastníky zajištěno občerstvení.Termín si prosím zvolte dle svého zaměření (pedagog v MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ a pedagog starších dětí, případně rodiče dle svého uvážení):

 • 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016 bude zaměřeno na menší děti – předškolní a 1.-3. třídy)
 • 29. 11. 2016 a 1. 12. 2016 zaměřeno na starší děti (4. třída a 2. stupeň)

Přihlásit na kurz se můžete nejpozději do 21. 11. 2016 a jedině přes přihlašovací formulář – https://docs.google.com.


 • DÁLE PŘIPRAVUJEME VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
 • Podpora manažerského vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů (RNDr. Robert Gamba).
 • Podpora kariérového poradenství (RNDr. Robert Gamba).
 • Sdílení zkušeností – Bubnování a jeho využití při výuce dětí na 1. stupni (Hana Lipovská).
 • Sdílení zkušeností – Hudební činnost v logopedické prevenci (Hana Lipovská).Pro bližší informace sledujte tento web.

MAP SOKRA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6
1
7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí