Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Aktuálně

Datum poslední změny: 16. 11. 2017.

 • Srdečně zveme všechny aktéry ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice na neformální závěrečné setkání dne 22. 11. 2017 od 14:00 hodin v Kulturním domě Kraslice, malý sál (vchod ze strany od ZUŠ). Na místě je zajištěno občerstvení, budou představeny výstupy projektu a nastíněno pokračování v této oblasti v následujícím roce. Registrovat se můžete na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.

 • Závěrečný workshop obou pracovních skupin se uskuteční dne 22. 11. 2017 od 13:00 hodin v Domě kultury Kraslice, malý sál (vchod ze strany od ZUŠ).

 • Kurz Práce s problematickým třídním kolektivem, kde se vyskytuje rizikové chování žáků (bezpečí, sociálně-patologické jevy a rizikové chování, komunikace)

Lektoruje: Mgr. Martina Kekulová (lektorka SkB-Společně k bezpečí)
Kdy: 20. 11. 2017 9.00 – 14.00 školící místnost, Statek Bernard, Královské Poříčí
Vzdělávací cíl: “Načtení třídy” = seznámit pedagogy s pedagogickými nástroji, postupy a metodami, které jim umožní analyzovat problém ve třídě, kterou vnímají jako problémovou. Ukázky příkladů nestandardizovaných sociometrických nástrojů zjišťujících vztahy ve třídě. Vlastní pozorování – jak pozorování vést, jak vést záznamy, jak porovnávat vlastní pozorování a pozorování žáků.“Nastartování vztahů ve třídě” = seznámit pedagogy s metodami a postupy práce s problémem a hledáním společných (se třídou, ostatními učiteli) postupů vedoucích ke zmírnění problému nebo dosažení neproblémového stavu. Utváření důvěry a její vliv na bezpečí ve třídě. Bezpečí ve třídě jako základní prvek a jeho vliv na fungování třídy. Styl vedení, komunikační dovednosti – neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba.Práce v nestandardním uspořádání – práce v komunitním kruhu, jeho důvody a pravidla. Ladění se ve skupině a jeho význam.

Registrovat na akci se můžete zde – https://docs.google.com


 • Kurz Hodnotový učitel

Lektoruje: Mgr. Denisa Dědičová
Kdy a kde: 23. 11. 2017, 9,00-16,00 ZŠ a MŠ Oloví
Smyslem workshopu je předat pedagogům jednoduché a praktické tipy a nástroje jak u sebe i studentů budovat pozitivní návyky, růstové myšlení, vnitřní motivaci, smysl, ale i hodnoty. Hlavní myšlenkou workshopu je začít u sebe. Pokud existuje profese, která stojí na síle osobnosti, vlastní vnitřní motivaci, nadšení, poslání a inspiraci, tak je to právě učitelství. První část workshopu je věnována metodě zvané job crafting, která pomůže účastníkům budovat smysl a poslání v práci. Zvýšit hodnotu vlastní práce a tím i vnitřní motivaci. Druhá část workshopu se věnuje budování růstového myšlení u sebe, učitelů, ale i studentů. Snižování fixního myšlení a naučeného pesimismu. Poslední část workshopu nabízí konkrétní tipy pro vzbuzení zájmu, lepší komunikaci, dávání zpětné vazby, ale i řešení konfliktů

Registrovat na akci se můžete zde – https://docs.google.com


 • Velké setkání aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice dne 12. 6. 2017 od 13:00 hodin na MÚ Kraslice
  Srdečně zveme na velké setkání v rámci Místního akčního plánu ORP Kraslice, které se koná v pondělí 12. 6. 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.Vaše účast jako zástupce aktérů podílejících se na vzdělávání dětí a žáků na území ORP Kraslice je žádoucí hned z několik důvodů:– dozvíte se nejaktuálnější informace k projektu
  – budete mít možnost sdělit své postoje a názory, které bude možnost ještě zapracovat do dokumentu či reflektovat při posledních aktivitách v projektu, a to včetně možnosti připravit pro Vás vzdělávací či z zážitkovou akci na míru
  – budeme finalizovat akční plán, tedy projekty spolupráce, jejich témata, jejich prioritizace a Vaše zapojení do nich
  – projekt 30. 11. končí, během léta bude dopracován dokument, na podzim poběží poslední aktivity a budeme připravovat navazující MAP II.
  Prosím o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 7. 6. 2017 na e-mail odvody@mas-sokolovsko.eu, příp. mobil 605 108 877.

 • Kulatý stůl na téma “Poradenské služby na školách a ve školských poradenských zařízeních” Z důvodu onemocnění lektorky akce zrušena. O náhradním termínu budeme informovat.
  Termín a místo: dne 28. 4. 2017 od 8,30 hodin, školící místnost Statek Bernard Královské Poříčí
  Akci moderuje Mgr. Jitka Kacálková, školená lektorka pro inkluzivní vzdělávání a bavit se budeme o školicích poradenských pracovištích a jednotlivých kompetencích, kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP, o výstupech z vyšetření, co očekávat od ŠPP, o způsobech hodnocení žáků, o způsobech finančního zajištění podpůrných opatření, o spolupráci se zákonnými zástupci a dalšími institucemi, atd.
  Přihlásit na akci se můžete zde – https://docs.google.com

 • Kurz první pomoci ve Světě záchranářů
  Termín a místo: 15. 5. v 15:30 a 9. 10. ve 12:00 a 14:30, Karlovy VaryKurz první pomoci na přání kraslických pedagogů se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15:30 hodin ve Světě záchranářů v Karlových Varech – kapacita je již plně obsazena – a dne 9. 10. 2017 ve 12:00 hodin a 14:30 hodin – na tyto termíny je možno se hlásit na e-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu.

 • Emoční sebeobrana pro učitele 
  Termín: dne 22. 5. 2017, školící místnost Statek Bernard, Královské poříčí, lektor Lukáš Radostný, Emoční sebeobranaCílem semináře je seznámit účastníky se způsoby, jak efektivně pracovat s vlastní emocionalitou i s emocionalitou ve třídě. Účastníci získají nástroje, jak bezpečně zpracovávat emoce vznikající v náročném prostředí v každodenních interakcích s kolegy, žáky i rodiči. Dále se naučí možnostem, jak s emocemi vědomě pracovat ve svůj prospěch a následně je využívat jako zdroj energie. Skrze vědomou práci s vlastními emocemi získáte možnost vytvoření bezpečného prostředí pro další rozvoj vlastního potenciálu. Současně se jedná o dovednost, která významně přispívá k prevenci syndromu vyhoření (více najdete zde – https://emocnisebeobrana.cz/workshopy/).
  Přihlásit se můžete zde – https://docs.google.com.

 • Stáž v Lesní školce Svatošky dne 15. 6. 2017
  Srdečně zveme všechny pedagogy mateřských škol k účasti na stáži v Lesní školce Svatošky, která potrvá od 8:30 do cca 12:00 hodin. Součástí stáže je seminář na téma intuitivní pedagogy, kde budeme taé sdílet zkušenosti a názory na předškolní vzdělávání. Přihlásit se můžete na e-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu. Více informací naleznete v pozvánce (575.29 kB).

 • Zveme Vás na ochutnávkové kurzy pod vedením RNDr. Roberta Gamby, které se uskuteční v školící místnosti Statku Bernard v Královské Poříčí a jsou určeny především vedoucím pedagogickým pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, poslední téma pak výchovným poradcům, ale také rodičům.
 • 7. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Strategické řízení, plnování, projektové řízení ve vzdělávání dětí a žáků
 • 8. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Leadership, RLZ, komunikace ve vzdělávání dětí a žáků
 • 9. 3. 2017 v 8.00-15.30 na téma Kariérové poradenství pro děti a žáky
  Kapacita míst je vzhledem k interaktivní podobě kurzů omezena, proto budou upřednostněni zájemci dle data přihlášení. Registrovat se můžete nejpozději do 3. 3. 2017 zde:
 • registrace na termín na 7. 3. 2017 – https://docs.google.com
 • registrace na termín 8. 3. 2017 – https://docs.google.com
 • registrace na termín 9. 3. 2017 – https://docs.google.com
  Na místě je zajištěno celodenní občerstvení.

 • Srdečně zveme na první sdílení zkušeností v rámci MAP ORP Kraslice, a to na téma Alternativní a augmentativní komunikace. Paní učitelky Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová o tomto tématu řekly: “V dnešní době je stále obtížnější se domluvit. Čím dál častěji narážíme na narušenou komunikační schopnost, a to především u dětí předškolního a mladšího školního věku. Chceme s Vámi nahlédnout do tohoto problému a předat Vám naše zkušenosti.”Seminář se uskuteční dne 15. 2. 2017 od 15:00 hodin na ZŠ Opletalova v Kraslicích. Plánovaná doba trvání je cca 2 hodiny, posedět a sdílet však můžeme déle…Budování znalostních kapacit svépomocí díky tzv. pedagogických lídrů v území je jednou z podporovaných aktivit projektu. Přijďte tedy nejen dozvědět se něco nového, ale také sdílet své vlastní zkušenosti a poznatky v této oblasti…Zároveň prosím ředitele/ředitelky, učitele/učitelky a další, aby tuto pozvánku distribuovali dále mezi členy svých sboroven, příp. další zájemce.Kapacita semináře je omezena. Přihlásit se můžete nejpozději do 8. 2. 2017 prostřednictvím registračního formuláře – https://docs.google.com.Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.

 • Panelová diskuze na téma “Společné vzdělávání” ve dnech 8. 11. 2016 a 22. 11. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”) – Pozvánka na akci (142.45 kB)

 • Kurzy/semináře “Ochutnávka kritického myšlení s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti” ve dnech 28. 11. až 1. 12. 2016 (viz sekce “Budování znalostních kapacit”)

 • Plánovaná setkání pracovních skupin:
 • PS Předškolní vzdělávání: 24. 10. 2016, 9:00 hod., MŠ, ZŠ a SŠ Havlíčkova, Kraslice
 • PS Základní vzdělávání: 31. 10. 2016, 13:30 hod., ZŠ Opletalova, Kraslice

 • Jednání Řídícího výboru MAP ORP Sokolov se bude konat dne 23. 9. 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

 • První veřejný workshop pro území ORP Kraslice proběhne ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 14:00 hodin v prostorách Kraslického Šneka v Kraslicích. Zveme tímto srdečně všechny zájemce o vzdělávání dětí a žáků nejen z řad vzdělavatelů (pedagogů, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků a volnočasových aktivit, trenérů, ale také rodičů, neziskových organizací a další), aby přišli a přispěli svými názory a nápady v různých oblastech vzdělávání dětí. Občerstvení pro všechny bude zajištěno. Pozvánka – viz plakát (1.38 MB).

MAP SOKRA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6
1
7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 • 2006 rok založení
 • 38 členských obcí
 • 81 partnerů
 • 568  přijatých žádostí