Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Řekli o nás: reference

Místní akční plánování

Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelka ZŠ Nejdek, Nám. Karla IV.:

„Z každé aktivity si pedagogičtí pracovníci odnesli nové znalosti, nové zkušenosti, které aplikovali individuálně do své praxe. Velkým přínosem pro naši školu byly aktivity spojené s prací s diverzifikovanou třídou a s cizinci. Nejen žáci, ale i samotní učitelé si velmi užili aktivitu rozvíjející paměť a efektivní učení. Velkým přínosem pro náš sbor byla aktivita metodické chyby v matematice při přechodu mezi jednotlivými stupni, oceňujeme kvalitní práci lektorky. Exkurze do firmy Moser byla zážitková činnost, což je pro žáky ta nejlepší forma výuky.“

Mgr. Ester Nováková, ředitelka ZŠ Nová Role:

„Díky zapojení do projektu MAP Karlovarsko II mohli žáci opakovaně získávat znalosti a dovednosti v oblasti učení a organizace přípravy výuky. Mohli se též seznámit s přírodou v našem kraji. Díky vzdělávání pedagogů došlo ke zvýšení jejich kompetencí, všeobecnému rozhledu a využití nových metod a forem práce. Nabyté zkušenosti uplatnili ve své praxi v práci s dětmi a v komunikaci s rodiči. Možnost zapojit rodiče do workshopů považuji za přínosnou, protože v minulosti nebyla k dispozici nabídka pro jejich vzdělávání.“

Mgr. Jana Hynková, ředitelka ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary:

„Tato pestrá nabídka, kterou jsme využili, nám pomohla rozšířit přehled o Karlovarsku coby regionu. Prohloubili jsme si metody individuální práce a jejich implementaci do naší školy při zdravotnických zařízeních. Velice žádaná a přínosná byla také cvičení paměti, kterých se zúčastnila většina našeho pedagogického sboru. Hejného matematika je často zařazována do programů jednotlivých škol, proto jsme uvítali jejích rozbor a metody. Další školení a online setkání nám v době covidové pomohla k lepší komunikaci a hledání společných řešení problémů ve školství.“

Vzdělávací aktivity a pracovní skupiny

Mgr. Daniela Vlnatá, učitelka ZŠ Karlovy Vary, 1. Máje 1:

„Paměť a efektivní učení: velice přínosný seminář nabity prakticky vyzkoušenými metodami, jak zlepšit fungování mozku a paměti. Lektor dovedl zapojit všechny účastníky a bez výjimky je strhnout. Seminář měl jasnou strukturu, zcela naplnil mé očekávání. Poskytnuté materiály pak jen dotvořily absolutně pozitivní dojem z celého semináře.“

Mgr. Josef Šrámek, ředitel ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11:

„V rámci projektu MAP došlo k motivaci žáků k výuce cizího jazyka díky spolupráci s rodilým mluvčím a motivaci vedení školy k zaměstnání rodilého mluvčího.“

Marcela Toužimská, vedoucí Městské knihovny Nová Role:

„Naplno jsem se seznámila s pojmem čtenářské dílny. Vyzkoušela jsem je s kolegyněmi ze skupiny. Díky praktickým ukázkám, jsem si vytvořila představu, čemu se vyhnout nebo naopak, co využít. Přínosem pro mě byly i zkušenosti pedagogů z praxe. Informace o tom, co děti čtou, co za knihy doporučit, jaké knihy vycházejí, kde čerpat inspiraci proudily oboustranně. Dětský čtenář se změnil a my mu musíme být schopné nabídnout alternativy, které přijme.“

Mgr. Leona Preňková, učitelka ZŠ Karlovy Vary, 1. Máje 1:

„Třídnické hodiny: skvělá lektorka, spousta nápadů na realizování třídnických hodin v rámci 1. stupně, nastavení pravidel a bezpečí ve třídě. Za mě velmi užitečné.“

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld, ředitel ZŠ a MŠ Božičany:

„Všichni zapojení pedagogové si nejvíce cení toho, že v rámci aktivit MAP mohou vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe. Získali jsme cenné návody pro práci s třídním kolektivem. Také jsme se naučili využít možnosti malotřídní školy k diverzifikované práci s žáky při vyučování.“


Zaujalo vás to a chcete s námi rozvíjet vzdělávání na Karlovarsku? Podívejte se ještě na záložku pracovní skupiny a na náš facebook. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí