Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Mapáci: realizační tým

Kdo jsou “mapáci”, tedy lidé stojící za projektem?

tym-na-webTo jsme my, ta parta “bláznů”, kterým záleží na vzdělávání na Karlovarsku.

Proč se angažujeme v místním akčním plánování?

Chceme zlepšit stav vzdělávání na Karlovarsku, aby náš region nebyl stále “historicky nejhorší, úplně ve všem”.

Někteří z nás jsou rodiči dětí, které chodí do škol na Karlovarsku. A to prohlubuje naši vnitřní motivaci pomoci ve zlepšování učení dětí a žáků.

Systematická práce se školami v MAPu nám umožňuje do hloubky porozumět problematice regionálního školství.

Pomáháme přenosu informací zdola nahoru a obráceně. Jsme hlasem, který MŠMT slyší. Pomáháme MŠMT implementovat Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+ – msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

Něco o nás: každého člena týmu jsme se zeptali na dvě stejné otázky.

Markéta Hendrichová: Hlavní manažerka a odborná řešitelka. Má na starosti, aby vše v projektu klapalo tak, jak má.

Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

“Vzhledem ke své zodpovědnosti za projekt MAP vidím jako zásadní pozitivní zpětnou vazbu od ředitelů a učitelů zapojených škol, tedy vědomí, že neděláme projekt pro projekt, ale i naším přispěním se školství na Karlovarsku posouvá a zlepšuje. Jako matka dvou dětí školou povinných jsem rovněž ráda za detailnější vhled do problematiky regionálního školství, který mi tato práce umožňuje.”

Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

“Budu mluvit o učiteli, který se u mne zapsal jak pozitivně, tak i velmi negativně. Učil matematiku a fyziku na průmyslovce. Určitě jsem díky němu našla zálibu ve čtení populárních knížek o vědě, například od Johna D. Barrowa nebo Stephena Hawkinga. Zaujalo mne, že pan profesor (jak se tenkrát na i na střední škole oslovovalo) každé nové téma začal povídáním o historii objevu a životě daného vědce. Pamatuji si, jak věnoval část hodiny nadšenému vyprávění o životě Richarda Feynmana, jehož životopis zrovna dočetl. Bohužel pedagogickou ani osobnostní rovinu tohoto zasloužilého učitele nemohu hodnotit kladně. Že je matematika krásná a není potřeba šprtat se zpaměti vzorové postupy řešení, to jsem pochopila až na vysoké škole. A kdyby v 90. letech minulého století existovala jen špetička z dnešní až přehnané korektnosti, udělala by s koketováním pana profesora s nezletilými studentkami hodně rychlý konec… ty holky tenkrát neměly žádnou možnost obrany a zastání.”


Martina Turková: Věcná manažerka a pravá ruka hlavní manažerky.

Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

“Pracuji dlouhodobě v oblasti rozvoje obcí a regionu Svazku obcí Slavkovský les. Vnímám jako potřebné zajišťovat pro venkovské školy lepší přístup k informacím a rozvoji, tedy aby měly stejné možnosti jako školy v městském prostředí. MAP dává možnosti rozvíjet, přenášet v oblasti vzdělávání do našeho regionu informace a inspiraci, které bychom jinak neměli možnost školám zprostředkovat. Přeji si, a to souvisí s další otázkou níže, aby naše děti měly větší inspiraci v učitelích, než jsem měla já, i to je důvod, proč vidím v práci pro MAP smysl.” 

Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

“Nebudu učitele jmenovat, moc jich bohužel v mém životě nebylo. Ze základní školy si pamatuji spíše ty, kteří mě demotivovali. Vzpomínám si ale na jednoho, který nás učil angličtinu přes písničky Beatles, dodnes si všechny texty pamatuji, dalo mi to v té době ve výuce angličtiny více než učebnicová výuka. Přeji si, aby naše děti měly inspirací více.”


David Šebesta: Věcný manažer a druhá pravá ruka hlavní manažerky. 🙂

Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

“Přál bych své dceři i všem dětem z Karlovarska, aby nejbližší školka i škola byla vždy tou nejlepší. To je můj cíl a mise v projektu. Ale jelikož jde o nedostižný ideál, vždy mě potěší, když vidím drobné krůčky ve spolupráci mezi pedagogy i řediteli škol v regionu.”

Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

“Vždy jsem více vzhlížel k pedagogům-mužům, kteří měli charisma. Schopnost strhnout a udržet si moji pozornost asi nejlépe dovedl učitel občanské výchovy pan Mourek. Nejen, že nás kluky naučil uvázat si kravatu, ale vyprávěl nám o Václavu Havlovi, sametové revoluci či svobodě. Rozhodně tím posílil můj hodnotový, nikoliv materiální pohled na život.”


Veronika Wojnarová: Administrativně ekonomická pracovnice. U Veroniky si můžete půjčit pomůcky a knihy.

Proč je pro mne práce v MAPu smysluplná?

“Jako mámu od tří dětí mě zajímalo, jak funguje zákulisí školství a díky předchozí práci jsem nahlédla do problematiky a zároveň viděla i místa, která lze zlepšit. Práce v MAPu je jedním kolečkem v procesu a jsem ráda, že můžu být u toho, kdy snaha o zlepšení a posunutí školství na západě, na Karlovarsku, nese svoje ovoce.”

Kdo z učitelů mne v životě motivoval či inspiroval a proč?

“Motivace u mě začala už ve školce, kdy učitelky, zejména paní učitelka Cepáková, viděly nějaký potenciál u mě skrytý. Na základní škole to byla skupinová práce učitelů, v čele s třídní učitelkou Dleskovou. Každý z nich mi předal část sebe, a právě z nich jsem načerpala to, co ve mě zůstalo dodnes. Na střední škole to byl pan učitel Rozhoň, díky kterému se zajímám více o historii a paní učitelka Kolbasová, která mne naučila, že i “pod čarou” se skrývá něco, co mě posune dál. Díky těm všem učitelům, na které ráda vzpomínám.”

Mapáci

S čím jdou členové realizačního týmu do 3. fáze místního akčního plánování? Řekli jsme si to pomocí obrázků: cítíme ZODPOVĚDNOST a ODVAHU, v práci se školami vidíme SMYSL, ale případné nezdary SI NEBEREME OSOBNĚ, chceme TVOŘIT a PROMĚŇOVAT regionální školství a nezbytná je k tomu SPOLUPRÁCE.

obrázky


Zaujalo vás to a chcete s námi rozvíjet vzdělávání na Karlovarsku? Podívejte se ještě na záložku pracovní skupiny a na náš facebook. Zájemci o členství v pracovních skupinách se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí