Směrnice pro realizaci Programového rámce IROP: Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu zájmu. Verze 1.0

Tato směrnice se týká činností v Programovém rámci IROP v programovém období 2021 – 2027. Platí pro výzvy CLLD IROP MAS Sokolovsko vyhlašované od roku 2023 dál. Směrnice byla projednána a schválena Programovým výborem MAS Sokolovsko o.p.s. (rozhodovací orgán MAS).