Aktuálně probíhá příprava programového rámce IROP, a to včetně směrnice pro transparentnost příjmu, hodnocení a výběru projektů.