Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Seznam projektů

Zde jsou zveřejňovány seznamy přijatých projektových záměrů, bodové hodnocení a seznam vybraných projektových záměrů v CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027.

Seznam přijatých záměrů

výzva č. 2 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava – seznam přijatých záměrů

výzva č. 3 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání – seznam přijatých záměrů 

výzva č. 5 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání II - seznam přijatých záměrů (95.26 kB)

výzva č. 7 MAS Sokolovsko - IROP - Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích - seznam přijatých záměrů (100.42 kB)

výzva č. 8 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS - seznam přijatých záměrů (100.72 kB)

výzva č. 10 MAS Sokolovsko - IROP - Obnova kulturních památek - seznam přijatých záměrů (104.26 kB)

výzva č. 11 MAS Sokolovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury muzeí - seznam přijatých záměrů (92.47 kB) 

výzva č. 12 MAS Sokolovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury knihoven - seznam přijatých záměrů (101.63 kB)

výzva č. 9 MAS Sokolovsko - IROP - Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava II - seznam přijatých záměrů (511.65 kB)

výzva č. 13 MAS Sokolovsko - IROP - Cestovní ruch - seznam přijatých záměrů  (521.86 kB)

výzva č. 14 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb III – seznam přijatých záměrů (523.36 kB)

výzva č. 15 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání III - seznam přijatých záměrů (521.75 kB)

výzva č. 16 MAS Sokolovsko - IROP - Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – bezpečná doprava II – seznam přijatých záměrů (520.62 kB)

výzva č. 17 MAS Sokolovsko - IROP - Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích II - seznam přijatých záměrů (518.6 kB)

výzva č. 18 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS II- seznam přijatých záměrů (517.47 kB)

výzva č. 19 MAS Sokolovsko - IROP - Obnova kulturních památek II – seznam přijatých záměrů (521.48 kB)

 

 

 

 

Long listy – seznam záměrů s přidělenými body dle věcného hodnocení

výzva č. 2 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava – long list 

výzva č. 3 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání – long list 

výzva č. 5 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání II - long list 

výzva č. 7 MAS Sokolovsko – IROP – Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích - long list 

výzva č. 8 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS - long list 

výzva č. 10 MAS Sokolovsko – IROP – Obnova kulturních památek - long list 

výzva č. 11 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury muzeí v obcích - long list

výzva č. 12 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury knihoven v obcích - long list

výzva č. 9 MAS Sokolovsko - IROP - Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava II - long list 

výzva č. 13 MAS Sokolovsko - IROP - Cestovní ruch - long list - long list po jednání opravné VK

výzva č. 14 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb III - long list 

výzva č. 15 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání III - long list 

výzva č. 16 MAS Sokolovsko - IROP - Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – bezpečná doprava II – long list 

výzva č. 17 MAS Sokolovsko - IROP - Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích II - long list 

výzva č. 18 MAS Sokolovsko - IROP - Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS II- long list 

výzva č. 19 MAS Sokolovsko - IROP - Obnova kulturních památek II – long list 

Seznam vybraných záměrů

výzva č. 2 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava – seznam vybraných záměrů

výzva č. 3 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání – seznam vybraných záměrů

výzva č. 5 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání II - seznam vybraných záměrů 

výzva č. 7 MAS Sokolovsko – IROP – Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích - seznam vybraných záměrů

výzva č. 8 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS - seznam vybraných záměrů 

výzva č. 10 MAS Sokolovsko - IROP - Obnova kulturních památek - seznam vybraných záměrů 

výzva č. 11 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury muzeí v obcích- seznam vybraných záměrů

výzva č. 12 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury knihoven v obcích- seznam vybraných záměrů 

výzva č. 9 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava II – seznam vybraných záměrů 

výzva č. 13 MAS Sokolovsko – IROP – Cestovní ruch - seznam vybraných záměrů 

Seznam náhradních záměrů

výzva č. 10 MAS Sokolovsko - IROP - Obnova kulturních památek - seznam náhradních záměrů 

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí