Zde budou zveřejňovány seznamy přijatých projektových záměrů, bodové hodnocení a seznam vybraných projektových záměrů v CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027.

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva, probíhá příprava programového rámce IROP.