Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Seznam projektů

Zde jsou zveřejňovány seznamy přijatých projektových záměrů, bodové hodnocení a seznam vybraných projektových záměrů v CLLD IROP MAS Sokolovsko 2021 – 2027.

Seznam přijatých záměrů

výzva č. 2 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava – seznam přijatých záměrů

výzva č. 3 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání – seznam přijatých záměrů 

 

Long listy – seznam záměrů s přidělenými body dle věcného hodnocení

výzva č. 2 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava – long list 

výzva č. 3 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání – long list 

 

Seznam vybraných záměrů

výzva č. 2 MAS Sokolovsko – IROP – Rozvoj dopravní infrastruktury obcí – cyklodoprava – seznam vybraných záměrů

výzva č. 3 MAS Sokolovsko – IROP – Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání – seznam vybraných záměrů
 

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 539  přijatých žádostí