Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Informace

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje je možno předkládat projekty do Operačního programu Zaměstnanost. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do těchto témat:

  • zaměstnanost
  • sociální podnikání
  • sociální služby (vč. komunitních center)
  • prorodinná opatření

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci OPZ v SCLLD MAS Sokolovsko.

Harmonogram výzev

Prezentace ze seminářů

Při přípravě projektů věnujte pozornost následujícím dokumentům

Důležité odkazy

Kontaktní osoba

Mgr. Zuzana Odvody 

  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 539  přijatých žádostí