Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Sokolovsko o.p.s.

Vítejte na webu MAS Sokolovsko o.p.s.

Programový výbor

Programový výbor je rozhodovacím orgánem organizační složky MAS. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Do jeho kompetence spadá zejména:

  • rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení partnera MAS a výsledek rozhodnutí k přijetí či vyloučení partnera předává Správní radě ke schválení,
  • schvaluje rozpočet MAS,
  • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD – vedoucí manažer,
  • schvaluje výzvy k podávání žádostí,
  • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu (tj. výběrové komise), přičemž při rozhodování výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány
  • svolává nejvyšší orgán MAS (tj. valnou hromadu partnerů) minimálně jedenkrát ročně.

Zápisy z jednání Programového výboru

2021

18. 5. 2021 až 21. 5. 2021 (per rollam)

18. 5. 2021 až 21. 5. 2021 (per rollam).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 326,92 kB

6. 5. 2021 až 9. 5. 2021 (per rollam)

6. 5. 2021 až 9. 5. 2021 (per rollam).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,27 kB

Výzva č. 5 PRV ke schválení (per rollam)

Výzva č. 5 PRV ke schválení (per rollam).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,83 kB

8. 3. 2021 – 11. 3. 2021 (per rollam)

8. 3. 2021 – 11. 3. 2021 (per rollam).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,25 kB

7. 6. 2021 až 10. 6. 2021 (per rollam)

7. 6. 2021 až 10. 6. 2021 (per rollam).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,43 kB

2020

22. 10. 2020 per rollam hlasování

per rollam hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,36 MB

22. 10. 2020 seznam vybraných žádostí o podporu

seznam vybraných žádostí o podporu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,74 kB

30. 9. 2020

30. 9. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,75 MB

4. 6. 2020

4. 6. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,9 MB

23. 3. 2020

23. 3. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,89 kB

31. 1. 2020

31. 1. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

8. 1. 2020

8. 1. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,52 MB

8. 1. 2020 příloha č. 1

příloha č. 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

8. 1. 2020 příloha č. 4 – PRV

příloha č. 4 – PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,15 kB

2019

19. 11. 2019

19. 11. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,57 MB

1. 10. 2019

1. 10. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,16 MB

1. 10. 2019 P2 – Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

P2 – Výzva MAS Sokolovsko o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,85 kB

1. 10. 2019 P3 – Přesuny alokací a výše alokace pro rok 2020 výzvy PRV

P3 – Přesuny alokací a výše alokace pro rok 2020 výzvy PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 418,63 kB

8. 8. 2019

8. 8. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,94 MB

10. 7. 2019

10. 7. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,77 MB
Zobrazeno 21-40 ze 77
  • 2006 rok založení
  • 38 členských obcí
  • 81 partnerů
  • 568  přijatých žádostí