Zpravodaj - page 8

Ing. Miroslav Makovička
manažer Mikroregionu Sokolov – východ
Dočetli jsme se v týdeníku 5plus2……..
což předčasně probudilo přírodu. Ve Štýrských Alpách v nadmořské výšce
1020m, kde ležel náš hotel, mívají v tuto dobu pravidelně ještě metr sněhu.
Tentokrát jsme se zde ale mohli kochat pro nás vzácným pohledem na šaf-
ránové louky nebo bledulemi zaplavené rokle.
V Eisenerzu využívají dobrých podmínek pro zimní sporty a tak není divu, že
sportovci z tohoto malého městečka dovezli z poslední olympiády v Soči 3
medaile. Pro mě je to pěkný příklad toho, jak využívat silných stránek regio-
nu pro jeho další rozvoj a zlepšování image.
strana
8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook