Zpravodaj - page 6

Město Březová partnerem v příhraničních projektech
V sobotu 12.4. 2014 se v německém Lückenmühle uskutečnilo
česko-německé setkání u příležitosti 2 projektů, v kterých bylo
město Březová partnerem.
Prvním z projektů v rámci programu Cíl 3, ČR – Sasko Fond malých pro-
jektů, byla „Německo-česká výměna zkušeností kreativních pedagogů“.
Tohoto projektu se zúčastnili za českou stranu paní učitelky ze základní
a mateřské školy v Březové a další pracovníci věnující se mládeži. V lednu
se spolu se svými německými kolegyněmi setkali na společném work-
shopu, kde řešili problematiku zapojení kreativní pedagogiky do výuky
a výchovy dětí a mládeže. Zároveň vytvořili pod vedením umělkyně
Roswithy von Hagen keramické dlaždice s pohádkovými motivy, kterými
byla ozdobena „Pohádková kašna“ u dětské kliniky v Lückenmühle. Ta
byla slavnostně odhalena v sobotu 12. 4. 2014 za účasti všech autorů,
pana starosty Boudy, Wernera Kuhnly – jednatele německého partnera
Volkssolidarität Oberland, zástupce Euregia Egrensis pana Schönecke,
dalších politických představitelů a tisku.
Pan starosta byl dokonce obdarován jednou z keramických dlaž-
dic, může tak zdobit kancelář pana starosty jako milá připomínka
úspěšného projektu.
Slavnostní okamžik odhalení kašny podtrhl i festival dechových souborů
pořádaný na tomtéž místě, který přilákal přes 500 hostů. Na festivalu se
představilo 5 dechovek, z toho 2 z české republiky. Jednou z nich byla
i dechová kapela Březováček, která nadchla místní publikum svým ho-
dinovým vystoupením, stejně tak jako čepované české pivo z Kynšper-
ského pivovaru. Dobrá nálada provázela akci po celé odpoledne a stan
plný diváků se pohupoval v rytmu české dechovky, a u známých písni-
ček, jako např. Škoda lásky, zpíval spolu se zpěváky kapely. Následující
obrazová dokumentace jistě přiblíží atmosféru akce lépe, než dlouhé
popisování.
Účastníci projektu s panem starostou
Pohádková kašna
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
strana
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook