Zpravodaj - page 16

Další číslo časopisu
Sokolovsko
a
časopis obyvatel a přátel Sokolovska
SOKOLOVSKO
Č. 1
2014
Obsah:
Velká válka Václava Asmana
Kraslice a Světová válka
Vzpomínka na Slavomila Chalupníka
Pomník obětem Citické stávky a jeho tvůrce
Ing. Max Wähner - kariéra jednoho Sasa na západě Čech
Habart z Hertenberka - družiník Bořivoje ze Svinař a krále Václava IV.
Básník František Branislav a jeho krátká vojenská kariéra v Sokolově
Visuté a pozemní lanové a řetězové dráhy v sokolovském hnědou
helném revíru
Peterův topol (1. část).
Historie četnické stanice Habartov (1. část)
Maskovací síť nad Rotavou?
Česká menšinová škola v Královském Poříčí
Zajímavá místa Kraslicka 2
V těchto dnech se dostávámezi naše čtenáře, 1. letošní
číslo časopisu obyvatel a přátel Sokolovska.
Kromě turistiky řeší projekt též otázku, jak zlepšit životní podmínky pro obyva-
tele průmyslových regionů.„V tomto směru má Sokolov hodně blízko k městu
Welzow v Německu, kde bojují s tím, aby pro své občany zajistili atraktivní žití
přímo vedle živé uhelné šachty,“ dodal manažer.
Lead partneremprojektu SHIFT-X je okres Zwickau. Dalšími partnery jsou Aso-
ciace hornického turismuWelzow (Německo), Asociace Štýrská železná stezka
(Rakousko), Mikroregion Sokolov – východ (ČR), STEBO kompetenční cent-
rum komunitního rozvoje (Belgie), Město Bydgoszcz (Polsko). Akademickými
partnery jsouTechnická univerzita Báňské akademie Freiberg (Německo), Uni-
verzita Graz (Rakousko).
Autor: Mikroregion Sokolov - východ
Kontakt: Ing. Zdeňka Michalovská,
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 16
Powered by FlippingBook