Zpravodaj - page 11

Projekt Řemesla – od historie po nejmodernější techniky z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
Poslední kurz počítačového modelování, poslední celodenní mimo-
školní výuka a poslední exkurze čeká žáky ZŠ škol, které jsou part-
nery projektu MAS Sokolovsko o.p.s. s názvem„Řemesla – od histo-
rie po nejmodernější techniky“.
Žáci ZŠ Krajkové i ZŠ Kynšperku nad Ohří již úspěšně absolvovali kurz počí-
tačového modelování, díky kterému se proměnili v truhláře, modeláře, stro-
jaře i architekty. V rámci celodenní mimoškolní výuky si domů odnesli jimi
vlastnoručně vyrobené výrobky, jež tvořili v řemeslných dílnách na Statku
Bernard v Královském Poříčí. Tyto aktivity ještě čekají na žáky ZŠ Loket, kteří
svou účastí zakončí realizaci celého kurzu i celodenní mimoškolní výuky.
Řemesla jdou do finále
V červnu se pak žáci mohou těšit na úplně poslední aktivitu projektu, a sice
exkurzi do výrobního podniku. Tentokrát se mohou těšit na návštěvu výroby
světoznámého nápoje Coca Cola.
Projekt má za cíl upoutat pozornost dětí k technickým oborům, což se podle
realizačního týmu v rámci zrealizovaných aktivit úspěšně daří.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Jeho celkový rozpočet je 1,5 mil. Kč.
11
strana
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook