Zpravodaj - page 1

L E A D E R M A S
Č. 1 / 2014
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí
V tomto čísle občasníku se dočtete:
»
V rámci 2. výzvy Strategického
plánu Leader přijato 28 žádostí . . . . . . . . . . . . . str. 2-3
»
Zasedala valná hromada MAS Sokolovsko . . . . str. 3
»
Průběžná monitorovací zpráva projektů
1. Výzvy SPL – MAS Sokolovsko . . . . . . . . . . . . str. 4-16
. 2 /
0
:
V tomto čísle občasníku se dočtete:
- Druhé kolo rekvalifikačních kurzů .............................................................................2
- MAS Sokolovsko rozdala v rámci 8. Výzvy poslední dotace ze
Strategického plánu Leader............................................................................................3
- Strategický plán LEADER změnil tvář Sokolovska.............................................3
- SCLLD – Podpora vzniku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko ....................................................4
- Kraslice – rekonstrukce hřiště........................................................................................5
- Město Březová partnerem v příhraničních projektech .................................6
- SHIFT-X vstupuje do své poslední fáze....................................................................7
- U Oloví roste nová rozhledna........................................................................................8
- Kraslice - revitalizace středu města.............................................................................9
- Lauterbach-Čistá jako příklad zaniklé obce Slavkovského lesa..............10
- Řemesla jdou do finále....................................................................................................11
- Turistické toulky se Slaměnkou Sokolov...............................................................12
- Projekt Propagační kampaň - Za krásami MAS Sokolovsko
- v období udrželnosti.........................................................................................................15
- Průmyslový odkaz regionu může být výhodou při rozvoji
cestovního ruchu................................................................................................................15
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook