Zpravodaj - page 1

L E A D E R M A S
Č. 3 / 2013
Všem čtenářům
přejeme krásné prožití
vánočních svátků
a úspěšný start
do nového roku
2014
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí
V tomto čísle občasníku se dočtete:
»
V rámci 2. výzvy Strategického
plánu Leader přijato 28 žádostí . . . . . . . . . . . . . str. 2-3
»
Zasedala valná hromada MAS Sokolovsko . . . . str. 3
»
Průběžná monitorovací zpráva projektů
1. Výzvy SPL – MAS Sokolovsko . . . . . . . . . . . . str. 4-16
2 0
:
V tomto čísle občasníku se dočtete:
- Předmluva .................................................................................................2
- Místní partnerství napomohlo částečné obnově
- původního lomnického hřbitova.................................................2
- Žáci modelují se SketchUpem.......................................................3
- Snadněji přes překážky k podnikání ..........................................4
- Ukončení II. etapy obnovy Sokolovny v Kraslicích............5
- Hornické rakouské město Eisenerz ožilo festivalem
a řemeslným sympoziem .................................................................6
- Dne 3. 9. 2013 se v saskémWelzově uskutečnil
další mezinárodní seminář v rámci projektu SHIFT-X.......8
- V německémWelzowě se uskutečnilo 3. jednání
řídícího výboru a nadnárodních pracovních
skupin projektu SHIFT-X ....................................................................9
- Děti ZŠ se učily na Statku Bernard
zdravému životnímu stylu.............................................................11
- Se Slaměnkou na Šumavě.............................................................12
- Přístup nových členů – MAS otevřená
všem příznivcům rozvoje venkova...........................................15
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook