Malý Leader Sokolovsko 2023

Dne 2. května 2023 vyhlašujeme výzvu na podávání žádostí do našeho vlastního dotačního titulu “Malý Leader Sokolovsko 2023“.

U schválených žádostí budou výdaje způsobilé zpětně od 1. 4. 2023.

Před přípravou žádosti si pozorně prostudujte přílohu GRANTOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM a věnujte pozornost způsobilým a nezpůsobilým výdajům.

Nebojte se s námi žádosti předem konzultovat.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Slámová, tel: 774 087 510

Dokumenty

Grantový dotační program

Příloha č. 1 – Žádost o grant – formulář

Příloha č. 2 – Hodnotící kritéria

Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva a vyúčtování

Příloha č. 4 – Povinná publicita