V rámci nového Programového období 2021-2027 je v rámci Operačního programu zaměstnanost + nově žadatelem i realizátorem projektu MAS Sokolovsko. Dochází tak ke změně oproti předchozímu Programovému období, kdy MAS zajišťovala vyhlašování výzev pro žádosti o dotaci a žadateli byly místní subjekty.

V letech 2023-2025 bude realizován 1. projekt, kdy nositelem projektu bude MAS a na základě partnerských smluv s místními aktéry bude projekt realizovat. Aktéři budou na základě zjištěných potřeb v území realizovat jednotlivé aktivity zaměřené především na oblast „Posilování rodinných vazeb“, „Participace cílových skupin do života v obci/komunitě“ a “Výchovně vzdělávací, environmentální aktivity a osvětu”.