IROP_CZ_RO_B_C RGB


Uvažujete-li o přípravě projektu v rámci CLLD MAS Sokolovsko, prostudujte si informace k jednotlivým operačním programům. Dále doporučujeme Váš projektový záměr konzultovat s projektovými manažery MAS Sokolovsko. Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.