IROP_CZ_RO_B_C RGB


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko (“SCLLD”)

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014–2020 (“SCLLD”), která byla schválena dne 4. 11. 2016. Případné dotazy ke strategii směřujte na adresu info@mas-sokolovsko.eu.
V rámci rozšíření SCLLD – Strategie komunitně vedeného místhího rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020 o nová opatření z Operačního programu Životní prostředí byla dne 22. 5. 2018 podaná Žádost o změnu SCLLD. Nově tak bude přes MAS Sokolovsko možné žádat na Sídelní zeleň a Územní systém ekologické stability. První výzvy očekáváme v 2/2019.

Složení orgánů MAS Sokolovsko v rámci CLLD

Vize SCLLD MAS Sokolovsko

vize-scldd