Výzva č. 5 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Úvodní informace

MAS Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje dne 1. dubna 2021 svou 5. výzvu PRV. Výzva se vyhlašuje na Fiche 2, 3, 5, 6 a 9. Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 26. dubna – 10. května 2021. Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí telefonické domluvě. Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Dokumenty ke stažení

Žádost o dotaci

Žádost o platbu

Hlášení o změnách

Seminář pro žadatele

Seminář pro příjemce

Další odkazy