Výzva č. 3 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje dne 1. února 2019 svou 3. výzvu PRV. Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 4, 5 a 7. Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 25. února – 11. března 2019. Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí telefonické domluvě. Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Dokumenty ke stažení

Žádost o dotaci

Žádost o platbu

Hlášení o změnách

Seminář pro žadatele

  • Seminář k Programovému rámci PRV CLLD MAS Sokolovsko pro výzvu č. 3 dne 12. 2. 2019 – pozvánka a prezentace

Seminář pro příjemce

Další odkazy