Výzva č. 2 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Datum poslední změny: 31. 1. 2018 MAS Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje dne 1. února 2018 svou 2. výzvu PRV. Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Příjem projektů bude probíhat přes Portál farmáře ve dnech 26. února – 12. března 2018. Větší přílohy v listinné podobě je možné předat osobně v kanceláři MAS Sokolovsko v době trvání příjmu žádostí, vždy po předchozí telefonické domluvě. Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Upozornění

Upozorňujeme, že při nahrání Žádosti do Portálu farmáře, je třeba tuto Žádost před odesláním na MAS nejprve uložit (viz obrázek). Pokud nebude Žádost nejprve uložena, může se stát, že dojde k odeslání prázdného formuláře Žádosti. Postup pro podání Žádosti je dostupný zde

Dokumenty ke stažení

Žádost o dotaci

Žádost o platbu

Hlášení o změnách

Semináře

  • Seminář pro příjemce v rámci CLLD MAS Sokolovsko konaný dne 26. 9. 2018 – pozvánkaprezentace
  • Seminář k Programovému rámci PRV CLLD MAS Sokolovsko pro výzvu č. 2 ze dne 6. 2. 2018 – pozvánkaprezentace
  • Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko v roce 2018 (29. 11. 2017, Královské Poříčí): pozvánkaprezentace

Další odkazy