Výzva č. 1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Datum poslední změny: 14. 12. 2017 MAS Sokolovsko o.p.s. vyhlašuje dne 20. února 2017 svou 1. výzvu PRV. Výzva se vyhlašuje na Fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Příjem projektů bude probíhat v kanceláři MAS ve dnech 13. – 26. března 2017. Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže zveřejněných dokumentů.

Dokumenty ke stažení

Žádost o platbu

Hlášení o změnách

Seminář pro žadatele

Seminář pro příjemce

Odkazy na jiné stránky