V roce 2008 byla MAS Sokolovsko úspěšná se žádostí o příspěvek z Programu obnovy venkova vyhlašovaným každoročně Karlovarským krajem. Získala dotaci na zpracování předběžné studie proveditelnosti projektu “Využití fenoménu zaniklých obcíSlavkovského lesa pro rozvoj CR”. Tato studie byla v závěru roku 2008 dokončena a předána statutárnímu zástupci MAS. Na lednovém zasedání si tuto studii prohlédli také členové správní rady MAS.
Studie je poměrně rozsáhlá a zajímavá. Kromě podrobné analytické části, obsahuje také část návrhovou, kterou rozvíjí z hlediska marketingu, technického řešení a financí.
Ke stažení:

vyuziti-fenomenu-zaniklych-obci
Tato předběžná studie je základním podkladem pro žádost o dotaci do Regionálního operačního programu ROP Severozápad.
Zdroj: Občasný zpravodaj č. 7 MAS Sokolovsko, jaro 2009