Poskytovatel dotace

Publicita spolufinancování

Název projektu: Řemeslo má zlaté dno

Reg. číslo projektu: 10/010/4210b/232/000001

Popis projektu

V projektu Řemeslo má zlaté dno je MAS Sokolovsko jedním ze čtyř realizátorů. Cílem projektu je přiblížit tradiční řemesla lidem. Za tímto účelem jsou v projektu zahrnuty následující aktivity:

 • Kluby lidové tvořivosti
 • Kurzy řemesel
 • Propagační akce
 • Výstavy
 • Exkurze

Zapojené místní akční skupiny

Logo účastníka projektuLogo účastníka projektuLogo účastníka projektu

Videokurzy

Jedním z výstupů jsou videokurzy řemesel. Zde je seznam:

 • Práce s kovem
 • Pedig a suchá vazba
 • Šití a návrhářství
 • Výroba svící
 • Patchwork a práce se šustím
 • Jemné kovářství
 • Výtvarné zpracování přírodních materiálů
 • Paličkování
 • Keramika točená i netočená
 • Design řemeslných výrobků