ROP Severozápad
www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.

Informace o projektu

Název projektu: Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa

Reg. číslo projektu: CZ.1.09/2.1.00/30.00751

Projekt navazuje na projekt Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – 1. etapa.

Anketa a dotazník

Anketa i dotazník byly vypnuty z důvodu ukončení projektu.

Výstupy projektu

Vyhledávací studie zpracuje metodou pasportizace několik desítek reliktů ze zaniklých obcí Slavkovského lesa, k.ú. Březová, Rovná a Krásno. Pro část z nich bude zpracována projektová dokumentace na stavební obnovu. Půjde například o kapličky, studny, základy staveb (kostel, kaple, významné sídlo), vojenské bunkry, přírodně-technické útvary spojené s lidskou činností.
Práce na realizaci projektu běží od jara 2011.