logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd


Projekt MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership, Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky).
Pro zobrazení souborů můžete zdarma využít programy Adobe Acrobat Reader (soubory typu PDF) či Libre Office (soubory typu XLS, DOC atp.).

Aktuality

Datum poslední změny: 26. 11. 2017

 Řídící výbor schválil na svém jednání dne 26. 9. 2017 finální verzi dokumentu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary” (PDF).

 Připravili jsme pro Vás informační brožurku s výtahem toho nejdůležitejšího a nejzajímavějšího z dokumentu MAP KV – ke stáhnutí zde (PDF).

 • Informujeme, že projekt “MAP ORP Karlovy Vary” končí k 30. 11. 2017. Od 1. 1. 2018 začne realizace návazného projektu “MAP Karlovarsko II“. Součástí nového projektu je opět akční plánování. Aktivita “implementace MAP” (tedy realizace konkrétních naplánovaných aktivit v akčních plánech na jednotlivé roky) se rozběhne až od 1. 9. 2018.
 • Pořadí priorit v akčním plánu odhlasovaných na setkání 4. 5. 2017 je:
  1) Vzdělávání k podnikání, kreativitě, iniciativě, samostatnosti
  2) Putování Krajem živých vod
  3) Podpora polytechnického vzdělávání na ZŠ
  4) Spolupráce v oblasti společného vzdělávání
  5) Sdílení zkušeností
  6) Rozvoj kariérového poradenství
  7) Databáze volnočasových aktivit

Další aktuality

 • Vize výchovy a vzdělávání na Karlovarsku: “Chceme, aby Karlovarsko bylo místem příležitostí.”foto-vize

Řídící výbor

Pracovní skupiny

Zápisy z pracovních skupin:

Budování znalostních kapacit

Setkání a další akce

Představení projektu

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy na území jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.
MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.
Smyslem je usnadnění přenosu informací, sdílení dobré praxe, vzájemné učení se, pochopení a lepší uchopení požadavků na školy kladené z celostátní úrovně, apod. Také hledání cest pro budoucí realizaci podnětů vzniklých při akčním plánování (ať již týkajících se investic, ale také měkkých neinvestičních aktivit škol a spolupráce).

MAP v Karlových Varech

Vlastní aktivity projektu MAP ORP Karlovy Vary začnou od dubna 2016. Na realizaci projektu spolupracujeme s ostatními místními akčními skupinami a mikroregiony na území ORP K. Vary a s Magistrátem města Karlovy Vary.
Při tvorbě místního akčního plánu nám budou pomáhat odborníci zapojení v pracovních skupinách:

 1. předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
 2. čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
 3. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,
 4. rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoje kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství na základních školách,
 5. volnočasové aktivity a rozvoj dalších kompetencí.

Pokud byste měli zájem aktivně se podílet na tvorbě místního akčního plánu, můžete se hlásit hlavní manažerce projektu: Ing. Markéta Hendrichová (tel. 604 170 443, hendrichova@mas-sokolovsko.eu).

Kontaktní osoby

Ing. Markéta Hendrichová
hlavní manažer projektu
E-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 604 170 443
Stanislava Slunčíková
asistentka týmu
E-mail: sluncikova@mas-sokolovsko.eu
Tel.: +420 775 303 067