Soutěž v angličtině a němčině 2021/2022

MAP Karlovarsko II vyhlašuje soutěž v angličtině a němčině pro žáky ZŠ

Jedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině a němčině, soutěž je členěna do čtyř kategorií (tři v angličtině a jedna v němčině). Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině nebo němčině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž je určena pro jednotlivé žáky.
Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska. Od učitelů cizích jazyků by bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti v soutěži. Zajímavé by pro Vás mohlo být, že využíváme spolupráci na hodnocení s rodilými mluvčími a na hodnocení kategorie v němčině se podílí Goethe-Institut.
Soutěžní kategorie:

  • žáci 3. až 5. ročníku ZŠ: acrostic poem v angličtině
  • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: komiks v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
  • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: esej v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
  • žáci 7. až 9. ročníku ZŠ: komiks v němčině (soutěž není určena pro žáky gymnázia, soutěž je určena pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk).

Nejprve proběhne školní kolo. Nejpozději do 28. 2. 2022 je potřeba z každé zapojené školy zaslat maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443).
Inspiraci můžete čerpat u oceněných prací z minulého ročníku (viz záložka soutěž v angličtině 2020/2021).
Žáci se mohou těšit na pěkné ceny. Loni jsme rozdávali například sluchátka a PopSockety.
Porobnosti viz zadání soutěže.
Zadání soutěže
Souhlas s nakládáním s údaji
Těšíme se na pěkné práce!

Soutěž v angličtině 2020/2021

MAP Karlovarsko II vyhlašuje soutěž v angličtině pro žáky ZŠ

Vzhledem k aktuální situaci prodlužujeme uzávěrku příjmu žákovských prací. Nový termín příjmu prací do kola projektu MAP je 31. 3. 2021.
Aktualizované zadání soutěže
Jedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině, soutěž je členěna do tří kategorií dle ročníku. Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska.
Nejpozději do 15. 12. 2020 je potřeba z každé zapojené školy zaslat maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443).

Soutěžní kategorie:

  • žáci 3. až 5. ročníku ZŠ – komiks
  • žáci 6. a 7. ročníku ZŠ (soutěž není určena pro žáky gymnázia) – esej
  • žáci 8. a 9. ročníku ZŠ (soutěž není určena pro žáky gymnázia) – esej

Porobnosti viz zadání soutěže.
Zadání soutěže
Souhlas s nakládáním s údaji
Zadání první strany komiksu pro kategorii žáků 3. až 5. ročníku

Výsledky

Oceněné práce:
První místo v kategorii I: Daniela Vanke
První místo v kategorii II: Adéla Uhrová
První místo v kategorii III: Daniel Jiřík
Druhé místo v kategorii I: Antonín Barva
Druhé místo v kategorii II: Barbora Kyselá
Druhé místo v kategorii III: Ekaterina Popova
Třetí místo v kategorii I: Johana Převrátilová
Třetí místo v kategorii II: Eliška Nekvapilová
Třetí místo v kategorii II: Dominika Valkoun
Třetí místo v kategorii III: Alexandra Brožová
Třetí místo v kategorii III: Daniela Dudová