• Škola můj projekt: Individuální přístup ve výuce a učební styly žáků, 1. 12. 2021, online pozvánka, zápis
 • Škola můj projekt: Plánování a hodnocení výuky, 30. 11. 2021, Karlovy Vary pozvánka, zápis
 • Řešení konfliktních situací, 20. 10. 2021, Karlovy Vary pozvánka, zápis
 • Klíč k úspěšnému vedení lidí II, 20. 9. 2021, online pozvánka, zápis
 • Asertivní komunikace s využitím koučovacího přístupu a její přínos, 11. 6. 2021 a 18. 6. 2021, online pozvánka, zápis
 • Klíč k úspěšnému vedení lidí, 5. 5. 2021, online pozvánka, zápis
 • Podpůrná opatření z pohledu rodiče, 4. 5. 2021, online pozvánka, zápis
 • Klíč k rozvoji vlastního potenciálu pro rodiče, 19. 4. 2021, online pozvánka, zápis
 • Klíč k rozvoji vlastního potenciálu, 29. 3. 2021, online pozvánka, zápis
 • Asertivní komunikace s využitím koučovacího přístupu a její přínos, 11. 3. 2021 a 18. 3. 2021, online pozvánka, zápis
 • Webináře pro rodiče žáků ZŠ “Co hrozí dětem v kyberprostoru a jak proti tomu bojovat”, 2. 12. 2020 (od 16 h a od 18 h) a 10. 12. 2020 (od 18 h a od 20 h), online pozvánka, zápis 1, zápis 2, zápis 3, zápis 4
 • Webinář Bezpečí učitele a žáka v online prostředí, 3. 12. 2020, online pozvánka, zápis
 • Workshop k třídnickým hodinám 30. 11. 2020 online pozvánka, zápis
 • Webinář Využití MS Teams ve výuce, 11. 11. 2020, online pozvánka, zápis
 • Sdílení zkušeností s výukou na dálku, 22. 10. 2020, online pozvánka, zápis
 • Seminář Chyby ve správním řízení ve školství, 7. 10. 2020, online pozvánka, zápis
 • Workshop k třídnickým hodinám 15. 6. 2020 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Líný učitel – 3. 3. 2020 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Motivace, aktivizace a hodnocení žáků na ZŠ 22. 11. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Workshop Smysluplné využití ICT ve škole 3. 12. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Program Radostný a přirozený rozvoj pozornosti ze dne 20. 9. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Rozvoj matematické pregramotnosti u předškoláků ze dne 7. 10. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Sociokulturní aspekt vzdělávání dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami z 15. 10. 2019 v K. Varech (pozvánka, zápis)
 • Workshop “Jak jednoduše generovat nápady” ze dne 6. 6. 2019 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Vzdělávací program Radostný a přirozený rozvoj pozornosti dne 5. 4. 2019 v Karlových Varech (pozvánka a zápis)
 • Seminář Projektové vyučování dne 12.4.2019 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Seminář Prvouka činnostně dne 23.4.2019 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Financování škol dne 7. 3. 2019 v Karlových Varech (zápis a pozvánka)
 • Seminář Líný učitel dne 6. 3. 2019 v Karlových Varech (zápis a pozvánka)
 • Workshop “Paměť a efektivní učení” ze dnů 19.1.2019 a 26.1.2019 (pozvánka a zápis)
 • Workshop “Žáci-cizinci a výuka českého jazyka” ze dne 11.1.2019 (pozvánka a zápis)
 • Workshop “Jak vést užitečné dílny čtení” v Nové Roli – ze dne 24. 10. 2018 (zápis a pozvánka) a ze dne 23. 1. 2019 (zápis) a ze dne 2. 5. 2019 (zápis)
 • Workshop “Paměť a efektivní učení” ze dnů 2. 11. 2018 a 16. 11. 2018 v Karlových Varech (zápis a pozvánka)
 • Workshop “Hejného metoda vyučování matematice na 1. stupni ZŠ pro mírně pokročilé” ze dne 16. 11. 2018 v Královském Poříčí (zápis a pozvánka)
 • Workshop “Anglicky nejen o výuce angličtiny” dne 28.5.2018 v Karlových Varech (pozvánka, zápis)
 • Workshop “Vzdělávání cizinců v ZŠ” dne 1.6.2018 (pozvánka, zápis)
 • Workshop “Práce v dílnách” ze dne 21. 3. 2018 v K. Varech – zápis a pozvánka
 • Workshop “Hejného matematika” ze dne 2. 3. 2018 v Nejdku – zápis, pozvánka