Zhodnocení průběhu aktivit implementace

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou následující aktivity implementace MAP, jedná se v podstatě o dokončení aktivit, které nemohly být realizovány z důvodu opatření proti covid ve školením roce 2020/2021. Aktivity implementace školního roku 2021/2022 v rámci projektu MAP Karlovarsko II budou ukončeny k 31. 12. 2021, kdy končí také projekt MAP II. V návazném projektu MAP III není zahrnuta implementace vzhledem k pravidlům poskytovatele dotace. Školy mohou v aktivitách, které si v MAP vyzkoušely, pokračovat z vlastních prostředků nebo jiných zdrojů financování. Přehled aktivit:

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou tyto aktivity implementace MAP:

Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto aktivity implementace MAP:

Ve školním roce 2018/2019 proběhly tyto aktivity implementace MAP: