Zajímavé dokumenty o školství na Karlovarsku

Naše vlastní dokumenty

Dokument MAP a akční plány

Strategický rámec – seznam investičních záměrů

Poslední verze schválená v MAP II:

Staré verze:

Evaluace