• Na silvestra 2021 se loučíme s projektem MAP Karlovarsko II a od 1. 1. 2022 zahajujeme nový projekt MAP Karlovarsko III.
  • Řídící výbor schválil finální verzi dokumentu MAP II (viz sekce dokumenty).
  • Řídící výbor schválil Strategický rámec verze 8.0, jehož součástí jsou tabulky investičních záměrů. Strategický rámec je zveřejněn v sekci dokumenty.
  • Statutární město Karlovy Vary má novou strategii do roku 2040. Manažeři projektu MAP a ředitelé základní škol se aktivně účastnili plánovacích workshopů, strategie obsahuje také část věnovanou vzdělávání a infrastruktuře škol.
  • Probíhá druhý ročník soutěže pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině. Letos máme nově i kategorii v němčině pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk.