Informace
Název projektu“Naše stromy” – vytvoření vícejazyčné přírodní naučné stezky jako turistického cíle a prostředku výuky
Reg. číslo projektu0211.00-SN
Období realizace01.04.2017 – 31.12.2017
Příjemce dotaceMěsto Bad Lobenstein
Partner projektuMAS Sokolovsko o.p.s.
Kontaktní osobaIng. Eva Slámová; slamova@mas-sokolovsko.eu, tel. 774 087 510


Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování mezinárodního partnerství a posílení podporované oblasti vytvořením turistického cíle ve formě přírodní naučné stezky

Aktivity projektu

  • Plánování a realizace naučné stezky v lázeňském parku Bad Lobenstein
  • Vytvoření vícejazyčných informačních materiálů (textové panely, přehledné orientační tabule, brožury)
  • Realizace německo-českého workshopu pro žáky a studenty v Bad Lobensteinu v červnu 2017
  • Realizace německo-českého žákovského a studentského workshopu v Karlovarském kraji v září 2017
  • Vyhodnocení projektu a analýza další spolupráce

Zpráva o projektu “Naše stromy”


MAS Sokolovsko o.p.s. je projektu “Naše stromy” v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Žadatelem bylo město Bad Lobenstein a MAS Sokolovsko o.p.s. českým parterem.
Cílem projektu bylo přivést mládež k objevování přírody ve svém okolí formou procházek s odborným komentářem a praktickými ukázkami.
Jako účastníci byli do projektu zapojeni kromě německých žáků také žáci ZŠ Truhlářská v Karlových Varech. Ti se zúčastnili dvou aktivit – jedna probíhala v Německu ve městě Bad Lobenstein a jeho okolí a druhá v přírodní rezervaci Kladská ve Slavkovském lese.
V Německu, dne 20. 6. 2017, se děti dozvěděly řadu zajímavostí o lese pod vedením místního lesníka pana Baumanna, který je seznámil s významem lesa z ekologického pohledu, ale také z pohledu jeho hospodáře – např. jak určit množství dřeva v lese, jakým způsobem probíhá jeho těžba a náhrada novou výsadbou apod. Během druhé části programu si žáci prohlédli místní lázeňský park a seznámili se se stromy a keři zde rostoucími a dále navštívili i zdejší uhelnou štolu.
Druhá exkurze, 26. 9. 2017, se konala na Kladské pod vedením pracovníků CHKO Slavkovský les. Děti si prošly dvě stezky – jednu kolem rybníku Kladská a druhou přímo v osadě Kladská se zaměřením na místní stromy. Uprostřed nádherné přírody se od místních průvodců dozvěděli spoustu zajímavostí o místní přírodě. Svůj postřeh si během výkladu měli možnost ověřit při vyplňování kontrolního kvízu. Na závěr programu proběhla diskuze mezi českými a německými žáky. Děti se vzájemně ptaly na způsob organizace školního roku, nabízených volnočasových aktivit, na termíny prázdnin a také třeba na obědy ve školní jídelně.
Věříme, že kromě nových znalostí o přírodě, projekt dětem umožnil poznat i své sousedy na německé straně a že se zde vytvořila i nová česko-německá přátelství.