Informace  
Název projektuIntegrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ
Reg. číslo projektu CZ.1.09/2.1.00/30.00733
Období realizace1/2011 – 11/2012
Příjemce dotaceMikroregion Sokolov – východ
Partner projektuMAS Sokolovsko o.p.s.


ROP
www.nuts2severozapad.czwww.europa.eu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zpracování projektových dokumentací, studií proveditelnosti a informačních a komunikačních materiálů za účelem přípravy projektů směřovaných do obnovy a rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov-východ.

Aktivity projektu