MAP Karlovarsko pořádá soutěž v angličtině a němčině pro žáky ZŠ

Zveřejňujeme výsledky soutěže. Moc gratulujeme!!!

Oceněné práce ve školním roce 2021/2022:

Kategorie pro žáky prvního stupně základních škol, acrostic poem v angličtině na slovo “Carlsbad”:

První místo Antonín Šlagorský

Druhé místo Lucie Radosová

Třetí místo Robin Plemeník

Třetí místo Markéta Voštová

Třetí místo Martin Veselý

Speciální cena za výtvarné zpracování Roman Verbiy

Kategorie pro žáky druhého stupně základních škol, komiks v angličtině na téma “Misunderstanding”:

První místo Marek Gabriel Peňáz

Druhé místo Daniela Vanke: část 1 a část 2

Třetí místo Antonín Polák

Kategorie pro žáky druhého stupně základních škol, esej v angličtině na téma “Misunderstanding”:

První místo Kamila Schutzová

První místo Dominika Valkoun

Druhé místo Nikola Staňková

Třetí místo Daniel Kučera

Třetí místo Elda Kastrati

Třetí místo Adéla Bleierová

Kategorie pro žáky druhého stupně základních škol, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk, komiks v němčině na téma “Ich mag…”:

První místo Elisabeth Radová

Druhé místo Kateřina Meinlová

Třetí místo Eliška Harbistová a Natalie Fixová: část 1 a část 2

Jedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině a němčině, soutěž je členěna do čtyř kategorií (tři v angličtině a jedna v němčině). Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině nebo němčině, ale důraz klademe také na fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž je určena pro jednotlivé žáky.

Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska. Od učitelů cizích jazyků by bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti v soutěži. Zajímavé by pro Vás mohlo být, že využíváme spolupráci na hodnocení s rodilými mluvčími a na hodnocení kategorie v němčině se podílí Goethe-Institut.

Soutěžní kategorie:

  • žáci 3. až 5. ročníku ZŠ: acrostic poem v angličtině
  • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: komiks v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
  • žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: esej v angličtině (soutěž není určena pro žáky gymnázia)
  • žáci 7. až 9. ročníku ZŠ: komiks v němčině (soutěž není určena pro žáky gymnázia, soutěž je určena pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk).

Nejprve proběhne školní kolo. Nejpozději do 28. 2. 2022 je potřeba z každé zapojené školy zaslat maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443).

Inspiraci můžete čerpat u oceněných prací z minulého ročníku (viz záložka soutěž v angličtině 2020/2021).

Žáci se mohou těšit na pěkné ceny. Loni jsme rozdávali například sluchátka a PopSockety.

Porobnosti viz zadání soutěže.

Zadání soutěže
Souhlas s nakládáním s údaji

Těšíme se na pěkné práce!

Fotografie ze slavnostního předání cen

Pro inspiraci oceněné práce předchozího ročníku školního roku 2020/2021

První místo v kategorii I: Daniela Vanke

První místo v kategorii II: Adéla Uhrová

První místo v kategorii III: Daniel Jiřík

Druhé místo v kategorii I: Antonín Barva

Druhé místo v kategorii II: Barbora Kyselá

Druhé místo v kategorii III: Ekaterina Popova

Třetí místo v kategorii I: Johana Převrátilová

Třetí místo v kategorii II: Eliška Nekvapilová

Třetí místo v kategorii II: Dominika Valkoun

Třetí místo v kategorii III: Alexandra Brožová

Třetí místo v kategorii III: Daniela Dudová