Řídící výbor je obdobou správní rady organizace, v projektu MAP rozhoduje o nejdůležitějších dokumentech a celkovém směřování místního akčního plánování, projednává a schvaluje také seznam investičních záměrů v oblasti vzdělávání (tzv. Strategický rámec MAP). Jednání Řídícího výboru jsou obvykle jednou za půl roku.

Jednání Řídícího výboru dne 5. 1. 2023 v Karlových Varech

Zápis z 5. 1. 2023

Jednání Řídícího výboru dne 22. 6. 2022 v Karlových Varech

Zápis z 22. 6. 2022

Prezentace z 22. 6. 2022

Ustavující jednání Řídícího výboru dne 10. 3. 2022 v Karlových Varech

Zápis z ustavujícího jednání

Statut Řídícího výboru

Jednací řád Řídícího výboru

Komunikační plán

Komunikační plán – revize č. 1

Organizační struktura MAP

Organizační struktura MAP – revize č. 1

Organizační struktura MAP – revize č. 2

Organizační struktura MAP – revize č. 3

Členové Řídícího výboru sepisovali v heslech na kartičky, jak by mělo vypadat regionální školství na Karlovarsku v roce 2025:

 • Kvalitní výuka a kvalitní pedagogové
 • Dostatek kvalitních pedagogů
 • Povinnost ředitelů a učitelů zlepšovat se a vzdělávat se
 • Motivovaní učitelé
 • Kvalitní výuka na ZŠ a SŠ
 • Kvalitní vzdělávání
 • Dobrá každá škola při zachování pestrosti a výběru
 • Aby děti chtěly vědět
 • V roce 2025 máme v Karlovarském kraji školy, které děti baví
 • Lepší techniky v učení, propojení přírody s výukou
 • Wellbeing pedagogů, žáků, dětí
 • Přívětivé prostředí ve škole
 • Škola a rodina = partneři při výchově a vzdělání
 • Školy řeší aktivně problémy žáků
 • Více propojení rodičů a pedagogů, lepší komunikace
 • Dostatek podpůrných profesí na školách
 • Školy otevřené rodičům
 • Inspirativní školy
 • Děti nejsou stejné, jako jsme byli MY
 • Je třeba trochu PŘIDAT!
 • Dostupné SŠ a SOU (doprava, podmínky pro všechny)
 • Konektivita škol

Zaujalo vás to a chcete s námi rozvíjet vzdělávání na Karlovarsku? Podívejte se ještě na záložku pracovní skupiny a na náš facebook. Zájemci o členství v pracovních skupinách a Řídícím výboru se mohou hlásit na e-mail: hendrichova@mas-sokolovsko.eu